Po trejus metus vykusios pertraukos, šių metų vasario 28 dieną vėl buvo suorganizuotas Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila” visuotinis susirinkimas. Jo tikslas: nuveiktų darbų aptarimas, naujų planų, draugijos vizijos apibrėžimas bei atsakingų asmenų už jų įgyvndinimą išrinkimas, taip pat naujo draugijos direktoriaus rinkimai. Ankstų šeštadienio rytą susirinko jaunimas iš visos Lietuvos (Šiaulių, Biržų, Panevėžio, Kauno, Vilniaus, Kėdainių). Viso dalyvavo 29 žmonės (balsavimuose dalyvavo 20), kurie visą dieną paskyrė Radvilos veiklos aptarimui, jos gerinimui bei naujų tikslų išsikėlimui.

Susirinkimas buvo pradėtas Dievo žodžiu ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento kun. Tomo Šerno įkvepiančiu laišku. Kadangi paskutinį kartą Radvilos visuotinis susirinkimas buvo organizuotas prieš 3 metus, tad  atsirado daug naujų klausimų, kurie turėjo būti išnagrinėti bendru nutarimu. Išsirinkus balsų skaičiavimo komisiją buvo pradėtas produktyvus visos dienos darbas. Kaip ir kiekvieną kartą, taip ir šį, buvo renkami žmonės, kurie turėtų būti draugijos garbės nariai – tai statusas leidžiantis ateiti į susirinkimus, stebėti balsavimą, išsakyti nuomonę, tačiau nebalsuoti. Garbės nariais tapo gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, kun. Rimas Mikalauskas, kun. Sigita Švambarienė, Andrius Rabačiauskas.

Toliau aptarėme draugijos direktoriaus pareigas užimančio asmens kandidatūrą. Kokia draugijos veikla ir gyvavimas be direktoriaus, tad šio susirinkimo vienas iš pagrindinių tikslų ir buvo perrinkti „Radvilos” vadovą. Ramintai Vareikaitei atsistatydinus iš šio posto, direktoriaus pareigoms užimti buvo iškelti net šeši pretendentai, tačiau kitiems atsisakius ir bendru nutarimu iš dviejų kandidatų draugijos direktoriumi buvo išrinktas Laurynas Jankevičius. Be to, Laurynas šiais metais pratęs direktoriaus pareigas ir  vaikų stovykloje „Nemradas” Nemunėlio Radviliškyje.

Radvila, kartu su bažnyčios parama ir pagalba rengia ne tik vaikų, bet ir jaunimo stovyklas. Vėlgi, po ilgos pertraukos jaunimo stovyklą šiais metais buvo nuspręsta  ir vėl organizuoti. Ji bus sujungta su konfirmantų stovykla, tačiau tikimės, jog šie metai bus sėkmingi ir sujungus abi stovyklas pasieksime norimų rezultatų! Šios stovyklos direktore buvo išrinkta Irma Zablackaitė.


Brigitos Pažėrauskaitės nuotr.

Šiais metais taip pat buvo nuspręsta, jog „Radvila“, kaip ir senais gerais laikais, turėtų ne tik organizuoti  stovyklas ar inicijuoti jaunimo pamaldas, bet ir kitaip padėti bažnyčiai, įsitraukti į jos veiklą bei praleisti daugiau laiko kartu su pačiais draugijios nariais. Tad bendro balsavimo pagalba buvo nuspręsta, jog vienas iš Radvilos narių bent vieną mėnesio sekmadienį padės  sekmadieninėje mokyklėlėje. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl atsakingo asmens, kuris sveikintų naujus konfirmantus (tiek Biržuose, tiek Vilniuje, tiek ir kituose miestuose), pristatytų jiems kas yra „Radvila” ir, jog kiekvienas iš jų yra laukiams prisijungti. Praktiškai visi draugijos nariai liko sužavėti šia gražia idėja ir pasisiūlė savanoriauti. Kaip ir buvo minėta anksčiau, „Radvilos“ tikslas – artinti  draugijos narius, sukurti vieną bendrą didelę šeimą. Kaip vienas iš šį tikslą padėsiančių įgyvendinti projektų yra pramogomis – buvo nuspręsta pratęsti boulingo turnyrus Panevežyje, kartingų konkursą Vilniuje ir naujai organizuoti dažasvydį Kaune. Daugiau informacijos (kada, kur, kaip) jie vyks bus pranešta ref.lt bei radvila.lt svetainėse.

Aptarę visą oficialiąją susitikimo dalį, po nedidelės pertraukėlės, perėjome prie stovyklos organizavimo. Beje, nuo šiol ji vadinsis – LERJD „Radvila” ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios organizuojama stovykla – „Nemradas”, kurios tema kasmet parenkama iš Biblijos. Stovyklos aptarimas ir planavimas trukęs porą valandų buvo užbaigtas malda ir visų išsiilgtomis jaunimo  giesmėmis.

Tad po tokio produktyvaus šeštadienio ir  daugybės atliktų darbų/išrinktų vadovų/ išspręstų problemų visi „Radvilos” nariai gali pasidžiaugti gražiu draugijos atgimimu! Beje, tie kas nebuvo susirinkime, bet susidomėjo „Radvilos“ veikla – prisijungti prie šios draugijos galite rašydami naujajam draugijos direktoriui – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Su tokia komanda ir žmonių užsidegimu, tikimės, jog „Radvila“ įgyvendins visus išsikeltus tikslus ir užbaigs pradėtus darbus.

Simona Česnakaitė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas