Jaunimo stovykla "Žmogus - Dievo paveikslas..."

Praėjusio sekmadienio t.y. 2019 07 21 dienos popietę į Papilio pagrindinę mokyklą  rinkosi jaunuoliai iš Biržų, Kauno, Vilniaus, Kėdainių ir kitų Lietuvos vietų į evangelikų reformatų jaunimo stovyklą Žmogus - Dievo paveikslas... Stovyklos direktorė - Laura Tuomaitė, subūrusi jaunų savanorių tarnautojų komandą, atvykusius jaunuolius paskirstė į dvi grupes: vaikinukų ir merginų. Stovykloje - iš viso virš 20 stovyklautojų. Dauguma stovyklos dalyvių - vaikų amžių išaugę jaunuoliai, Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų Bažnyčios ir jaunimo draugijos "Radvila" rengtų vaikų stovyklų veteranai...

Stovyklautojai įsikūrė jaukiuose Papilio pagrindinės mokyklos patalpose iki ketvirtadienio pietų gilinsis į Dievo Žodį, nagrinės temas, susijusias su Dievo ir žmogaus: vyro ir moters santykius Dievo Žodžio šviesoje. Rytais, 9:30 val. Papilio evangelikų reformatų bažnyčioje jaunimo ir klasikinėmis evangelikų reformatų giesmėmis šlovina Viešpatį, klauso Dievo Žodžio pamokslų, maldoje patiki savo ir artimųjų gyvenimą Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnystei ir globai. Dvasinis stovyklos vadovas - kun. Rimas Mikalauskas, šlovinimo giesmių vadovas – Augustinas Skeberdis. Jaunuolių sveikata rūpinasi stovyklų vadovų veteranas ir medikas, kilęs iš Kėdainių – Andrius Rabačiauskas.

Stovyklos programoje ne tik studijos, bet ir visuomenei bei Dievo garbei naudingas darbas. Antrąją stovyklos dieną jaunimas tvarkė aplaistas senas kapavietes Kubilių ir Šilagalės evangelikų reformatų kapinėse. Vakare vakaroja prie laužo, o kitu laiku dar turi jėgų pasportuoti ir žaidimams. Savo populiarumo nepraranda "Kazokai" arba kūrybiniai žaidimai "Talentų šou" ir dienos žygis po Papilio apylinkes, prisimenant čia gimusius ir Lietuvą garsinusius žmones. Stovyklos vadovams nuoširdžiai talkina vietinė Papilio bendruomenė, operatyviai sušelpdama ar tai įrankiais darbu, ar tai maloniu priėmimu. Papilio šeimininkės stovyklautojus lepina skaniu ir sveiku maistu. Ši evangelikų reformatų jaunimo stovykla surengiama po ilgesnės pertraukos. Daugelis 30-čių mena jaunimo stovyklas prieš 20-15 metų, vykusias Švobiškyje, Pasvalio r. ir Papilyje. Tikimasi, jog kaip vaikų stovykla Nemunėlio Radviliškyje, susirinksianti kitą savaitę jau 26-sius metus iš eilės, taip taps tradicine ir jaunimo stovykla Papilyje. Visi yra kviečiame prisijungti į stovyklos uždarymo - padėkos ir Dievo pašlovinimo jaunimo pamaldas Papilio evangelikų reformatų bažnyčioje ketvirtadienį, liepos 25 dieną, 12 valandą.

InfoRef_LT

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376