Raimonda Ragauskienė

Žymiausias XVI a. stiklo dirbėjas Martynas Paleckis, įkūręs 1547 m. Vilniuje stiklo manufaktūrą, buvo ne ką menkiau žymus reformatas, iš Lenkijos į Lietuvą, Vilnių, atsikėlusios Paleckių šeimos atstovas. Jam atminti Vilniuje, Stiklių g. 5, yra pakabinta memorialinė lenta. Ar daug vietų Vilniuje, kur būtų įamžinta reformatų atmintis? Gal kada nors iškils paminklas Reformatų skvere...

Manufaktūrinė stiklo gamyba Lietuvoje prasidėjo tik XVI amžiuje. Vieni pirmųjų stiklo dirbtuves LDK įkūrė iš Lenkijos atvykę Paleckių šeimos atstovai. Istoriografijoje žinomas Martynas Paleckis, 1547 m. gavęs Žygimanto Augusto privilegiją. Tačiau stiklo dirbtuvių įkūrimo Vilniuje datą reikėtų paankstinti. Stiklo dirbtuvė už miesto sienos veikė jau 1525 metais. Ji priklausė Vilniaus vyskupui Jonui, kuris tų metų rudenį leido naudotis dirbtuve iš Lenkijos atvykusiam stikliui (vitreator) Jonui Paleckiui, turėjusiam vyskupui pristatyti nustatytą kiekį stiklo ir kitų stiklo dirbinių. Stiklių dinastijos pradininkas Jonas Paleckis – Martyno Paleckio tėvas. Tuo metu jis turėjo du pilnametystės sulaukusius sūnus: Martyną ir Adomą († prieš 1558).

Jono Paleckio stiklo verslą pratęsė jaunesnis jo sūnus Martynas. Patekęs tarp valdovo dvarionių, 1547 m. jis gavo minėtą Žygimanto Augusto privilegiją. Vieta stiklo dirbtuvėms buvo skirta dešinėje Neries pusėje, čia jau veikė kelios plytinės, stovėjo žvejų nameliai.

Martynas Paleckis galėjo naudotis visu jo lėšomis pastatytos įmonės pelnu, kasmet valdovui pristatydamas nustatytą skaičių stiklo dirbinių (po 200 didelių ir po 200 mažų pūstų stiklinių). Jam buvo suteikta prekybos stiklu Vilniuje monopolinė teisė. Parduodamas gaminius, privalėjo nustatyti tinkamą ir padorią kainą. Stiklo gamyba ir jo prekyba leidžianti verstis privilegija M. Paleckiui, jo žmonai, vaikams ir būsimiems įpėdiniams buvo suteikta amžinai.
Stiklo gaminius, atsiskaitęs su dvaru, M. Paleckis pardavinėjo nuosavame dviejų aukštų mūriniame name Vilniuje (dab. Stiklių gatvėje). Čia jis buvo įsirengęs parduotuvę ir stiklo gaminių sandėlius. Vilniaus miestiečiai ir bajorai nebuvo patenkinti tokia išimtine privilegija, ją ne kartą skundė. Tačiau Žygimantas Augustas rėmė amatus, o M. Paleckį globojo kunigaikščiai Radvilos.

Pirmosios Vilniuje veikusios stiklo dirbtuvės savininkas padarė neblogą karjerą. 1551 metais pradėjęs eiti Krėvos pavieto matininko pareigas, M. Paleckis gyvenimo pabaigoje buvo valdovo maršalka ir Eišiškių laikytojas. Jam priklausė 4 didesni dvarai. Savo rezidenciją buvo įkūręs Mackiškių dvarelyje, Eišiškių valsčiuje. Ten, kaip evangelikas reformatas, buvo įsirengęs atskirą šeimos kapavietę. Pirmosios stiklo dirbtuvės Vilniuje savininkas Martynas Paleckis mirė prieš 1588 metus. Jam atminti Vilniuje, prie Stiklių g. 5 namo, atidengta memorialinė lenta.

Foto:
Paminklinė lenta Vilniuje, Stiklių g. 5, prie buvusio M. Paleckio namo.

Sutrumpinta iš www.ldkistorija.lt

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas