Nacių ir sovietų nužudyti lenkų reformatų kunigai – karo kapelionai

Lenkijos Evangelikų karo kapelionatas ir Centrinė karo biblioteka, minint 100-ąsias Evangelikų kapelionato Lenkijos kariuomenėje įkūrimo metines, išleido dr. Rafał‘o Leščyńskio knygą Tikėjimas ir uniforma. Ryšardas Paško ir kiti evangelikų kapelionai. Šiame leidinyje pateikta išsami medžiaga apie liuteronų kunigą, brigados generolą Ryszard‘ą Paszko ir kitus 67 dvasininkus – Lenkijos kariuomenės evangelikų konfesijų kapelionus, kurie pasišventusiai rūpinosi gyvaisiais, slaugė sužeistuosius karius, dalis jų atidavė gyvybes už savo Tėvynę.

Kun. Jan‘as Józefat‘as Potocki‘s (1888-07-13–1940-04-09) – vyriausiasis Lenkijos armijos evangelikų reformatų kapelionas, gimė Kelcuose, nužudytas Katynėje. Lenkijos nepriklausomybės kovų dalyvis, lenkų diasporos JAV veikėjas.

Janas Potockis gimė 1888 m. liepos 13 d. Kelcuose, Juliano ir Lucynos, g. Choželska, šeimoje. Mokėsi Kelcų gimnazijoje, bet po 1905 m. vasario mėn. įvykusio streiko mokykloje pašalintas iš gimnazijos 6 klasės. Įsitraukė į Lenkijos socialistų partijos (PPS) veiklą. 1908 metais caro valdžios buvo suimtas ir įkalintas už raštų lenkų kalba spausdinimą ir platinimą, 4 metus praleido caro kalėjimuose. Paleistas veiklos nenutraukė, vėl suimtas ir ištremtas į Sibirą. Iš Sibiro sugebėjo pabėgti į JAV, kur įsijungė į lenkų bendruomenės veiklą, buvo lenkų diasporos aktyvistas, lenkų savaitraščio Jedność-Polonia redaktorius.

1926 m. JAV baigė Teologijos fakultetą Blūmfilde, ordinuotas kunigu. Jau nuo 1924 m. tarnavo Lenkijos presbiterionų Šv. Paulio parapijoje Baltimorėje kunigo padėjėju.

1934 m. grįžo į Lenkiją, o kitais metais buvo paskirtas Lenkijos kariuomenės kapelionu.

1939 m. pavasarį jis buvo pakeltas Lenkijos kariuomenės evangelikų reformatų kapeliono vyriausiojo biuro viršininku, einant pareigas Torūnėje. Apdovanotas Nepriklausomybės kryžiumi.

Prasidėjus II-am pasauliniam karui, Jam buvo pavesta organizuoti lauko ligoninę Lenkijos rytų užnugaryje. Į ten iš Varšuvos išvyko 1939 m. rugsėjo 3 dieną. Sovietų sąjungai užėmus dalį Lenkijos, neaiškiomis aplinkybėmis pateko į sovietų nelaisvę. Kalintas Šepetovkoje, po to – Starobielske, 1940 metų kovą išvežtas į Maskvos kalėjimą Lubiankoje, po to kartu su Romos katalikų bei ortodoksų dvasininkais išsiųstas į Kozielską. 1940 metų balandžio 9 d.  NKVD nužudytas Katynėje kartu su kitais lenkų karininkais.

Kun. Jerzy‘s Jelen‘as (1900-07-08–1942-12-26) – karo kapelionas, gimė Varšuvoje, nužudytas nacių Dachau koncentracijos stovykloje.

Mokėsi Varšuvos Mikalojus Rėjaus gimnazijoje, po to studijavo Varšuvos universitete.

1930 metų gruodžio 21 d. ordinuotas vikaru Varšuvos reformatų parapijai, taip pat važinėjo aptarnauti reformatų parapijas Žirardove, Zelove ir Kucove. 1936 metis paskirtas į Lodzės parapiją, buvo karo kapelionas rezerve, turėjo kapitono laipsnį.

Vokietijai okupavus dalį Lenkijos, kun. Jerzy‘s Jelen‘as 1941 metais gestapo buvo areštuotas už klausymąsi transliacijų iš Londono ir jų turinio talpinimą nelegalioje spaudoje, žiauriai tardytas ir išvežtas į Dachau stovyklą. Ten 1942 metų gruodžio 26 d. nužudytas.

 

Kun. Jerzy‘s Kahanė (1901-05-27–1941) – karo kapelionas,  gimė Varšuvoje. Tarnavo kunigu Bydgošče, Varšuvoje, Gdynėje. Nuo 1931 m. lapkričio 1 d. iki 1933 m. gegužės 31 d. buvo kapeliono padėjėjas Lenkijos kariuomenėje (I OK) Varšuvoje. Naciams okupavus Lenkiją, išvežtas į stovyklą Štuthofe, po to – į Zaksenhauzeną. Nužudytas 1941 metais dujų kameroje Pirnie prie Labos konclageryje, į pietus nuo Dreznos. 

 

 

Kun. Ludwik‘as Zaunar‘as (1896-05-15–1945-02-21) – karo kapelionas, gimė Čenstakovoje, nužudytas nacių Dahau koncentracijos stovykloje. Iki II pasaulinio karo tarnavo kunigu Lenkijos reformatų parapijose, buvo kapelionas rezerve kapitono laipsniu.

Dr. Rafał Leszczyński Wiara i mundur. Ryszard Paszko i inni kapelani ewangeliccy (Tikėjimas ir uniforma. Ryšardas Paško ir kiti kapelionai evangelikai), Warszawa, 2019

 

 

Iš: https://books.google.pl/books/about/Wiara_i_Mundur.html?id=-uv5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376