2022-jų Kėdainių parapijos sesija

Po sekmadienio pamaldų gegužės 15-ją, kuriose gausiai dalyvavo parapijiečiai ir svečiai, vyko parapijos sesija. Deja, joje pasiliko jau nedaug parapijiečių. Sesija prasidėjo džiugiu akcentu – sulaukus gražaus jubiliejaus buvo pasveikintas Valdybos pirmininkas Ramūnas Šeliakas. Šiame susirinkime dalyvavo ir Sinodo ekonomas kurat. Merūnas Jukonis, kuris ne tik suskaičiavo balsus, bet ir detaliai pristatė parapijoje vykdomus bendrus su Sinodu projektus: Klebonijos pastato remonto eigą ir ateities planus joje bei Rektorių namuose vykdomą VšĮ „Kėdainių samariečiai“ veiklą.

Sesijoje buvo pagarsinta parapijos veiklos ataskaita – kalbėjo Valdybos pirmininkas Ramūnas Šeliakas. Pirmininkas dėkojo atvykstančiam kun. Raimondui Stankevičiui, pamaldose vargonavimu ir giedojimu patarnaujančiai Sigitai Aukštiejūtei – Morkūnienei, džiaugėsi kartu su Kėdainių samariečiais vykdoma veikla ir pagalba Ukrainos pabėgėliams, apsistojusiems Kėdainiuose, dėmesio skyrė informacijai apie vargonus, kurie jau šiais metais turėtų suskambėti Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje.

Finansinę ataskaitą pristatė parapijos iždininkė Vitalija Slavinskienė.

Sesija svarstė kandidatus, kurie atstovautų parapijai kasmetiniame Sinodo suvažiavime. Prieš balsavimą buvo patikinta, kad parapijiečiai labai atsakingai nusiteiktų balsavimui, nes šis Sinodas išskirtinis tuo, kad jame bus renkama Lietuvos reformatų vadovybė – Konsistorija, gen. superintendentas, Revizijos komisija, bus papildyta Mandatų komisija.

Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad daugiausiai balsų surinko ir delegatu Sinode buvo patvirtintas Valdybos pirmininkas Ramūnas Šeliakas, o kandidate, jei delegatas negalėtų – vargonininkė Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė.

Parapijos Sesija baigta malda.

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376