Šį savaitgalį iš visos Lietuvos Biržuose susirinks evangelikų reformatų vadovybė į kasmetinį Sinodo suvažiavimą, kur įprastai demokratiškai spręs įvairius bažnyčios valdymo klausimus. Vyks ne tik posėdžiai, šventinės pamaldos, bet ir koncertas.

Biržai – tradicinė Sinodų susirinkimo vieta

Praėjusiais metais suėjo lygiai 100 metų, kai nuolatinė įprasta Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų vieta yra paskelbti Biržai, o laikas – Joninių metas. Taip vyko viso tarpukario metu ir tęsta Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Tiesa, pirmasis Sinodas Biržuose vyko dar 1692 metais ir nereguliariai mūsų mieste vis kartojosi kas keliolika ar keliadešimt metų.

Nors Evangelikų reformatų Sinodas įprastai susirenka kasmet, tačiau dėl pandemijos pernai Sinodas  nesirinko, tad sinodalai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Kėdainių, Švobiškio, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, kitų miestų ir žinoma gausiai iš Biržų susitiks po 2 metų pertraukos. Tiesa, prieš daugiau nei mėnesį dauguma jau buvo susirinkę į priešsinodinę sesiją iš anksto susipažinti su Sinodui teikiamais klausimais. Šeštadienį sinodalai, kuriuos sudaro dvasininkai, kuratoriai ir kasmet renkami pasaulietiniai Bažnyčios įvairių parapijų delegatai, svarstys įvairius dvasinės tarnystės, ūkinius ir kitus klausimus, kurių darbotvarkėje – kelios dešimtys. Parapijos ir Bažnyčios pareigūnai pristatys veiklos ir finansines ataskaitas.

Po posėdžių – koncertas

Po šeštadieno posėdžių, 18:30 val. numatytas šiais metais savo tikėjimą reformatų išpažinime patvirtinusio Justino Stanislovaičio koncertas, kuriame jis atliks savo kūrybos krikščioniškas giesmes ir autorines dainuojamosios poezijos dainas. Sekmadienį 12 val. kaip įprasta vyks šventinės Sinodo pamaldos, po kurių visi bus kviečiami pasilikti Agapei (bendravimui). Kitais metais evangelikų reformatų laukia didelės sukaktys 330 metų nuo pirmojo Sinodo susirinkimo Biržų krašte, o taip pat Reformacijai 505 m. Evangelikų reformatų Sinodas, remiant kunigaikščiams Radviloms, pirmą kartą susirinko 1557 metais Vilniuje, o Biržuose 1692 metais.

 

InfoRef_LT

 

 

 

PRELIMINARI SINODO PROGRAMA:

Birželio 26 d. (šeštadienis)

9:00 val. Dalyvių registracija

10:00 val. Atidarymo pamaldos, Karolinos Radvilaites laiškas

I Sesija. Biržų ev. reformatų bažnyčioje (10:30-11:45)

  • Prezidiumo rinkimai,
  • Svečių sveikinimai.
  • Pranešimai ir ataskaitos

II Sesija. Biržų ev. reformatų bažnyčioje (12:00-13:00)

  • Misijų klausimai

II Sesija (tęsinys) 14:00-15:30

  • Misijų klausimai

III Sesija. Biržų ev. reformatų bažnyčioje (15:45-16:30)

  • Ekonominiai klausimai

IV Sesija Biržų ev. reformatų bažnyčioje (16:45-17:45)

  • Kiti klausimai

18:30 Justino Stanislovaičio koncertas bažnyčioje.

 

Birželio 27 d. (sekmadienis)

10:30-11:30 Sinodo aktų pasirašymas (Konsistorijos raštinėje).

12:00 Iškilmingos pamaldos, kurių metu švęsime Viešpaties Vakarienę ir, jei Sinodas nutars, vyks Ordinacija katecheto tarnystei Biržų ev. reformatų bažnyčioje.

14:00 Agapė

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas