Išrinkti Lietuvos evangelikų reformatų 374-ojo Sinodo suvažiavimo dalyviai

Kiekvienais metais per Jonines, (artimiausią savaitgalį) iš visos Lietuvos į Biržus renkasi parapijų atstovai – parapijų sesijose išrinkti delegatai, Sinodo pasaulietiniai ir dvasiniai (kunigai ir katechetai) kuratoriai.

Visi jie turi sprendžiamojo balso teisę. Į atvirus posėdžius kviečiami atvykti ir visi Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios nariai – jie gali stebėti ar Sinodo vadovybei leidus, pasisakyti darbotvarkės klausimais, tačiau balsuoti gali tik sinodalai – dvasininkai ir pasaulietiniai kuratoriai bei parapijų delegatai.

Prieš Sinodo suvažiavimą kiekviena parapija išsirinko savo atstovus – delegatus, o jei kažkas iš jų dėl pateisinamų priežasčių negalėtų dalyvauti – ir juos pakeisiančius kandidatus.

Į 2023/23 m. Lietuvos evangelikų reformatų eilinį 374-jį Sinodo suvažiavimą ir, jei būtų sušauktas neeilinis suvažiavimas, privalėtų dalyvauti šie sinodalai ar juos pakeisiantys kandidatai: 

Biržų reformatų parapija delegatais į 374-jo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą bei visai 2023/2024 metų kadencijai parapijos sesijoje balandžio 2 d. išrinko: Jūratę Duderienę, pirmininką Vilių Čiapą,  Ritą Marinskienę, Jūratę Trečiokienę, Redą Trečiokaitę. Kandidatai-delegatai: Elvyra Prunskienė ir Inga Plepienė. 

Be parapijos delegatų Sinode, priimant sprendimus, sprendžiamojo balso teisę turi Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas ir Sinodo pasaulietinė kuratorė Danguolė Kairienė.

Panevėžio reformatų parapijoje kovo 26 dieną delegatais į 2023/2024 m. 374-ąjį eilinį Sinodą išrinkti Donatas Skiauteris  ir Irena Skiauterytė, o kandidatėmis patvirtintos Agnė Baltušytė  ir Aldona Mikulėnienė. Sprendžiamojo balso teisę nuo panevėžiečių turi kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas. 

Vilniaus reformatų parapija balandžio 23 d. parapijos sesijoje 2023/2024 metų kadencijai Sinodo delegatėmis išrinko Laurą Stanislovaitienę, Ingridą Basijokienę ir Daliją Gudliauskienę, kandidatėmis – Džiuljetą Stankevičienę ir Gertrūdą Šernaitę Juršėnę. Taip pat sprendžiamojo balso teisę turi pasaulietiniai kuratoriai Donatas Balčiauskas, dr. Renata Bareikienė, Nerijus Krikščikas, Giedrius Vaitiekūnas bei dvasininkai – kuratoriai: Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Tomas Šernas ir II dvasininkas katech. Holger Lahayne.

Nemunėlio Radviliškio reformatų parapijai 374-jame eiliniame Sinode atstovaus delegatė Daiva Janonienė, jai negalint – kandidate išrinkta Dalia Karosienė. Sinode sprendžiamojo balso teisę turės ir pasaulietinė kuratorė Valerija Kubiliūnienė bei dvasininkė administruojanti parapiją kun. Sigita Veinzierl.

Papilio reformatų parapijai 374-jame eiliniame Sinode atstovaus delegatė Jūratė Čepukienė,  kandidatė – Rima Kulbytė.

Kauno reformatų parapija į 374-jį eilinį Sinodą Biržuose delegatais išrinko Eglę Grucytę ir lekt. Dainių Jaudegį, kandidatu – Žydrūną Pavinkšnį. Sinode sprendžiamojo balso teisę turi pasaulietinis kuratorius Merūnas Jukonis ir dvasininkas tarnaujantis Kaune, misionierius kun. Frankas van Dalenas.

Kėdainių reformatų parapijai 374-jame eiliniame Sinode atstovaus delegatas Ramūnas Šeliakas, kandidate išrinkta Vitalija Slavinskienė. Į Sinodą taip pat turi  atvykti ir jo darbe su sprendžiamojo balso teise dalyvauti kėdainietis kuratorius Algimantas Dagys.

Šiauliečiai delegatu į Sinodą išrinko Romualdą Prascevičių, kandidate – Reginą Aukščionienę. Sinode sprendžiamojo balso teisę taip pat turi parapiją aptarnaujantis dvasininkas kun. Romas Pukys.

Švobiškio reformatų parapija 2023 m. gegužės 7 d. parapijos sesijoje delegatu išrinko Darių Balinską,  kandidate – Lidiją Sukauskienę.

Varšuvos reformatų parapija 2023 m. gegužės 21 d. sesijoje delegatu į Sinodą išrinko lekt. Mateusz Kupiec. Balso teisę Sinode turi ir Varšuvos parapijos administratorius, katech. dr.Dariusz Bryćko 

Sinodo suvažiavime dalyvauja ir sprendžiamą balso teisę turi LERB generalinis superintendentas, Konsistorijos viceprezidentas, kun. Raimondas Stankevičius, administruojantis Panevėžio ir Kėdainių evangelikų reformatų parapijas. 

Sinode patariamojo balso teise gali dalyvauti, bet jiems neprivaloma būtinai atvykti, Garbės kuratoriai: Palmyra Krikščiukienė, Biržai, kun. Erhard Mische, Bremenas, Vokietija ir Vytautas Variakojis, Biržai.

 InfoRef_LT

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376