Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 375-sis suvažiavimas Biržuose

Lietuvos ev. reformatų vicesuperintendentas
 

Šventosios Trejybės savaitgalį, gegužės 25-26 dienomis Biržuose susirinks ir posėdžiaus Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas – aukščiausioji Bažnyčios vadovybės institucija.  Sinodas veikia nuo 1557 metų ir išlieka vienintele seniausiai tebeveikiančia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų Lietuvos valdanti institucija.

Sinodo suvažiavimo pradžia – gegužės 25 dieną, šeštadienio ryte. Nuo 9 valandos prasideda dalyvių registracija. 10 val. Sinodo atidarymo pamaldos.  Nuo 11 val. prasidės Sinodo I sesija, kurioje Sinodo mandatų komisija paskelbia apie atvykusius dvasininkus, kuratorius ir parapijų delegatus. Toliau yra išrenkama Sinodo vadovybė: jo direktorius, sekretorius bei cenzorius. Sinodo viecedirektoriumi, pagal savo einamas pareigas, visada yra generalinis superintendentas. Po vadovybės rinkimų, Sinodui pristatomi atvykę svečiai, išklausomi jų pasisakymai ir po pertraukos, II sesijoje pereinama prie Sinodo darbotvarkės klausimų sprendimo. Sinodo darbotvarkė jau patvirtinta prieš mėnesį, joje numatyta spręsti misijų – dvasininkų tarnystės rango ir vietos paskyrimai, dėl Lietuvos ev. ref. Bažnyčios narystės tarptautinėje reformuotų Bažnyčių organizacijoje – Pasaulio reformuotų bažnyčių bendrijoje (angliškas trumpinys - WCRC), konfesiniai ir kiti klausimai.

Šalia Sinodo sesijų, vyks kiti Sinodo renginiai – dieninė vaikų stovykla, kur suvažiavimo dalyvių ir svečių vaikai turės savo užimtumo programą. Atskirai vyks programa Sinodo svečiam, kurie norės pažinti Biržus ir praleisti turiningai laiką mūsų krašte. Apie savo atvykimą jau informavo svečiai iš Lietuvos evangelikų reformatų parapijų, bei užsienio - Suomijos, Lenkijos bei JAV.

Sinodo renginiai vyks Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje arba jos teritorijoje. Šeštadienį, priešpaskutinėn sesijon Sinodo dalyviai ir svečiai persikels į Biržų pilies arsenalo salę. Joje po sesijos yra numatoma Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarės Irenos Andriukaitienės paskaita, paminint Lietuvos evangelikų reformatų 1942-1964 metų kadencijos Bažnyčios generalinio superintendento kun. Adomo Šerno 110-sias gimimo metines. Paskaitą papuoš bajano virtuozo Yevgenii Musijets’o  iš Ukrainos muzikiniai kūriniai.

Šventosios Trejybės sekmadienį, gegužės 26 dieną,  12 val. bus švenčiamos eilinio 375-jo Sinodo suvažiavimo eucharistinės pamaldos. Jose bus paskelbiami Sinodo priimti kanonai. Jei toks bus Sinodo sprendimas – ordinuojamas tarnystei dvasininkas.  Sinodo uždarymo pamaldų dalyviai kviečiami bendrai nuotraukai bei į bendrystę Agapėje parapijos kiemelyje. Čia numatyti pokalbiai, muzikinė dalis bei lauko pietūs.

Sinodo renginiuose gali dalyvauti visi norintys ir užsiregistravę svečiai ne tik evangelikų, bet ir kitų konfesijų. Mielai kviečiame!

Daugiau informacijos apie Sinodo 375-jį suvažiavimą ir jo renginius galima gauti, paskambinus Biržų ev. ref. parapijos raštinės telefonu: +370 450 35 100 arba el. paštu: birzai.reformatai@gmail.com 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376