Politikų rankose – sprendimas, kad evangelikams reformatams ir būtų leista naudotis Nemunėlio Radviliškio senosios mokyklos pastato antrojo aukšto dalimi.

Kontrolierių išvados ir kultūros centro poreikiai

Pastaruoju metu kaito aistros dėl to, kad Lietuvos evangelikų reformatų parapijai nebeleidžiama naudotis senosios Nemunėlio Radviliškio mokyklos 2-ojo aukšto patalpomis. 2007 metais jos buvo išnuomotos Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijai. Panaudos sutartis buvo sudaryta 25 metams.

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditą, nustatė, kad turto panaudos sutartis su Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija yra neteisėta. Teisės aktuose nenustatyta, kad tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms valstybės ir savivaldybių turtas galėtų būti perduotas neatlygintinai naudoti pagal panaudos sutartis. Todėl 2007 metų gruodį sudaryta savivaldybės turto panaudos sutartis su Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija turėjo būti nutraukta.


Paprašė kompensacijos už remontą

Atsižvelgus į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą bei į tai, kad iškilo patalpų poreikis Biržų kultūros centro veiklai, evangelikų reformatų parapijai buvo pasiūlyta nutraukti panaudos sutartį šalių susitarimu.

Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija yra minėto mokyklos pastato bendrasavininkė, jai priklauso per 70 kv.m pirmajame aukšte.
Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija kreipėsi į savivaldybę dėl panaudos sutarties nutraukimo nesuėjus terminui sąlygų. Parapija investavo į viso pastato remontą: pakeitė stogo dangą, langus ir už tai norėtų gauti dalinę kompensaciją.

Turto panaudos sutartis su Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija nutraukta 2020 metų lapkritį šalių susitarimu.


Turtu naudosis stovyklas organizuojanti jaunimo draugija „Radvila“

Nutraukus sutartį su parapija, Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“ pateikė prašymą 141,20 kv. m patalpas mokyklos antrajame aukšte perduoti šiai draugijai. Tai yra maždaug pusė 2 aukšto patalpų. Kita puse naudosis kultūros centras.

Evangelikų reformatų ir savivaldybės atstovų pasitarimuose nuspręsta, kad patalpų, kuriomis naudosis jaunimo draugija „Radvila“, remontą atliks savivaldybė. Einamojo ir kapitalinio remonto darbai bus atliekami iš savivaldybės biudžeto lėšų. Tokiu atveju kompensacijos už pastato stogo remontą evangelikų reformatų parapijai mokėti nebereikės.

Draugija „Radvila“ kiekvieną vasarą rengia vaikų stovyklas Nemunėlio Radviliškio miestelyje, vykdo edukacines bei sportines veiklas, į kurias įtraukia ir miestelio vaikus bei jaunimą. Seniūnijos nuomone, „Radvilos“ organizacijai būtų teisinga  perduoti patalpas naudoti neatlygintinai, nes, žiūrint istoriškai, šį pastatą savo lėšomis statė Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bendruomenė. Ši bendruomenė rūpinosi pastato stogo dangos pakeitimu, buvo pradėjusi norimų išsinuomoti patalpų remontą. 

Alfreda Gudienė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas