Kad evangelikų reformatų jaunimas galėtų naudotis savivaldybės turtu

Politikų rankose – sprendimas, kad evangelikams reformatams ir būtų leista naudotis Nemunėlio Radviliškio senosios mokyklos pastato antrojo aukšto dalimi.

Kontrolierių išvados ir kultūros centro poreikiai

Pastaruoju metu kaito aistros dėl to, kad Lietuvos evangelikų reformatų parapijai nebeleidžiama naudotis senosios Nemunėlio Radviliškio mokyklos 2-ojo aukšto patalpomis. 2007 metais jos buvo išnuomotos Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijai. Panaudos sutartis buvo sudaryta 25 metams.

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditą, nustatė, kad turto panaudos sutartis su Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija yra neteisėta. Teisės aktuose nenustatyta, kad tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms valstybės ir savivaldybių turtas galėtų būti perduotas neatlygintinai naudoti pagal panaudos sutartis. Todėl 2007 metų gruodį sudaryta savivaldybės turto panaudos sutartis su Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija turėjo būti nutraukta.


Paprašė kompensacijos už remontą

Atsižvelgus į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą bei į tai, kad iškilo patalpų poreikis Biržų kultūros centro veiklai, evangelikų reformatų parapijai buvo pasiūlyta nutraukti panaudos sutartį šalių susitarimu.

Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija yra minėto mokyklos pastato bendrasavininkė, jai priklauso per 70 kv.m pirmajame aukšte.
Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija kreipėsi į savivaldybę dėl panaudos sutarties nutraukimo nesuėjus terminui sąlygų. Parapija investavo į viso pastato remontą: pakeitė stogo dangą, langus ir už tai norėtų gauti dalinę kompensaciją.

Turto panaudos sutartis su Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapija nutraukta 2020 metų lapkritį šalių susitarimu.


Turtu naudosis stovyklas organizuojanti jaunimo draugija „Radvila“

Nutraukus sutartį su parapija, Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“ pateikė prašymą 141,20 kv. m patalpas mokyklos antrajame aukšte perduoti šiai draugijai. Tai yra maždaug pusė 2 aukšto patalpų. Kita puse naudosis kultūros centras.

Evangelikų reformatų ir savivaldybės atstovų pasitarimuose nuspręsta, kad patalpų, kuriomis naudosis jaunimo draugija „Radvila“, remontą atliks savivaldybė. Einamojo ir kapitalinio remonto darbai bus atliekami iš savivaldybės biudžeto lėšų. Tokiu atveju kompensacijos už pastato stogo remontą evangelikų reformatų parapijai mokėti nebereikės.

Draugija „Radvila“ kiekvieną vasarą rengia vaikų stovyklas Nemunėlio Radviliškio miestelyje, vykdo edukacines bei sportines veiklas, į kurias įtraukia ir miestelio vaikus bei jaunimą. Seniūnijos nuomone, „Radvilos“ organizacijai būtų teisinga  perduoti patalpas naudoti neatlygintinai, nes, žiūrint istoriškai, šį pastatą savo lėšomis statė Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bendruomenė. Ši bendruomenė rūpinosi pastato stogo dangos pakeitimu, buvo pradėjusi norimų išsinuomoti patalpų remontą. 

Alfreda Gudienė

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 686 66383

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376