Dar viena graži šventė Panevėžio parapijoje

Palmyra Griciūnienė

Paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį panevėžiečiai rinkosi į sekmadienio pamaldas, kurias laikė l.e.p. generalinis superintendentas, parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius. Džiugu, kad į pamaldas atvyko ir kunigo šeima.

Dievo Žodžio klausymu ir jo aiškinimu, giesmėmis šlovinome Viešpatį, šventėme Viešpaties Vakarienę.

Mūsų visų gerbiamą parapijietę Valeriją Baltušienę į pamaldas atlydėjo anūkas Tadas. Ji atvyko į bažnyčią, kad padėkotų Dievui už gražiai pragyventus 90 metų ir paprašyti Viešpaties palaimos ateityje.

Su šiuo garbingu Jubiliejumi p. Valeriją sveikino parapijos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas, Garbės seniūnė S. Audickienė, kuri parapijiečių vardu dėkojo Jubiliatei ir jos šeimai už nuoširdžią bendrystę, linkėjo dar ilgai nepasiduoti senatvei, iki šimto metų gyventi ir savo buvimu kartu džiuginti mūsų visų širdis. Su gėlių puokšte Jubiliatę taip pat pasveikino Garbės seniūnė M. Naktinienė ir kunigas R. Stankevičius. Pagiedojome sveikinimo giesmę Sveikiname Jus širdingai. Ponia Valerija visiems padėkojo už sveikinimo žodžius ir kiekvienam padovanojo Jubiliejaus proga išleistą savo atsiminimų knygelę Tai mano ilgas margas gyvenimėlis. Esame dėkingi už šią vertingą dovaną.

Po pamaldų rinkomės į tradicinę agapę, kurią kunigas pradėjo ir baigė Malda. Klausėmės p. Valerijos prisiminimų apie Jos vaikystę, jaunystę, praleistą tremtyje, nelengvas darbo paieškas grįžus į Tėvynę. Ji dėkinga savo šeimai už begalinį rūpestį, puikų bendravimą ir pagarbą. Reikia tik gėrėtis tokiu gyvenimu darnioje šeimoje, kur yra susikalbėjimas, pagarba ir meilė, o ypač – sulaukus brandaus amžiaus.  Dievo palaimos Jiems visiems!

Pabendravę agapėje, pakylėtas akimirkas baigėme su viltimi į ateitį.

Sustabdytos akimirkos autorės nuotraukose:

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376