Donatas Skiauteris

Sekmadienį, birželio 13-ąją, Panevėžio ev. reformatų parapijoje buvo turininga diena. Vienuoliktą valandą susirinkome Panevėžio Kristaus Karaliaus kapinėse tradicinei Kapų šventei. Prieš šventę diskutavome, kad sinoptikai žada lietų 12 ar 13 val. Kaip tik spėsim, – kalbėjome.

LERB gen. superintendentas, parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius pradėjo šventines pamaldas, bet vos nuskambėjo pirma giesmė, mus užklupo tikra liūtis. Skėčių užteko, ir po jais tęsėme pamaldas. Klausėmės pamokslo, giedojome giesmes, paminėjome savo brangius išėjusius artimuosius ir pasukome prie kapinių vartų. Bet, vos pasiekus automobilius, lietus staiga nustojo lyti. Meteorologas kasdieniškai pasakytų: praėjo šaltas atmosferinis frontas. Na, o mes jautėmės išlaikę nedidelį išbandymą.

Panašių prisiminimų apie liūtis, kurios gerokai išmaudė susirinkusius, būta ir anksčiau: Kubilių, Iškonių, Papilio partizanų kapų šventėse. Tik laikui bėgant viskas pasimirštų ir susilietų, bet mes, Panevėžio parapija, galime pasidžiaugti dideliu privalumu – turime puikią metraštininkę Palmyrą Griciūnienę. Kiekvienas, kad ir nežymus, parapijos įvykis yra jos nufotografuotas, aprašytas ir suarchyvuotas. Todėl galim bet kokius prisiminimus patikslinti: kada tai buvo, kas dalyvavo ir pan. Ir, kai pavartai tuos segtuvus, net sunku patikėti kiek daug mes, parapijiečiai, nuveikėme, pamatėme ir patyrėme.

Po Kapinių šventės sekmadienis tęsėsi bažnyčioje pamaldomis ir agape. Grįžę iš kapinių į bažnyčią turėjome laisvą valandą pasišildyti puodeliu arbatos ar kavos, o kunigas dar susitiko pokalbiui su būsimaisiais sutuoktuvininkais Julija Vaičiūniene ir Vytu Krikščiukaičiu. Užsakai apie jų būsimas sutuoktuves Panevėžio bažnyčioje liepos 25 d. 14 val. buvo paskelbta per šias pamaldas.

Dievo Žodžio klausymu, giesmėmis šlovinome Dievą. Kunigas pamoksle daug dėmesio skyrė būsimo Sinodo klausimų aiškinimui, o vėliau Maldoje prašėme sinodalams Dievo vedimo, priimant teisingus sprendimus.

Po pamaldų susėdome Agapei. Parapijos pirmininkas kurt.P.R.Puodžiūnas gėlių puokšte pasveikino būsimus sutuoktuvininkus. Visada džiaugiamės kiekviena proga pabūti drauge ir pabendrauti su mūsų parapijoje tarnaujančiais kunigais Raimondu Stankevičiumi, Tomu Šernu ir kitais, aptariame neatidėliotinus parapijos reikalus. Ir visa tai lieka ilgam atminimui.

Foto P. Griciūnienės:

 

 

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas