Sigita Audickienė

Liepos 25-ą panevėžiečiai rinkosi į Šilaičių kapinių šventę. Pamaldas laikė LERB gen. superintendentas parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Malda ir giesme šlovinome Viešpatį, klausėmės Homilijos, kviečiančios susimąstyti apie gyvenimo trapumą. Dėkojome už tą malonę, kurią davė Dievas gyvenant, bendraujant su Viešpaties Amžinybėn jau išėjusiais artimaisiais, palaidotais šiose ir kitose kapinėse.

Po pamaldėlių ėjome prie mano dukters Svajos, palikusios mus prieš pusantrų metų, ir vyro Prano kapo. Pasimeldėme, pagiedojome giesmę, kunigas priminė, koks didingas Dievo vedimas yra mūsų gyvenimuose, palaimino susirinkusius artimuosius ir po to išvykome į bažnyčią.

Sugrįžę iš kapinių dar turėjome užtektinai laiko papuošti bažnyčią sutuoktuvėms:  pamerkėme gėlių, lomkų galuose užrišome kaspinus su gėlių žiedais ir buksmedžio šakelėmis, papuošėme sutuoktuvininkų kėdes ir pasiruošėme agapei.

Pamaldas laikė kun. R. Stankevičius. Sutuoktuvininkai Julija Vaičiūnienė ir Vytas Krikščiukaitis, lydimi liudininkų Dalios Mitraitės ir Donato Yčo, atėjo prie presbiterijos. Sutuoktuvės praėjo nuoširdžiai, Dievo, artimųjų ir parapijiečių akivaizdoje nuskambėjo Julijos ir Vyto priesaika  gyventi kartu nuoširdžioje bendrystėje.

Parapijiečių vardu  sutuoktuvininkus  pasveikino parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas, visi pagiedojome giesmę Sveikiname Jus širdingai. Pamaldų antroje dalyje šventėme Viešpaties Vakarienę.

Po pamaldų dar pasilikome tradicinei agapei, aptarėme aktualius parapijos klausimus. Nutarta, kad rugpjūčio mėn. pamaldos bus laikomos kiekvieną sekmadienį. Jas laikys Teologijos studentas iš Prancūzijos Arthur Laisis. Sinode Biržuose  priimtas sprendimas jį pakviesti tarnystei Lietuvos reformatų bažnyčioje lektoriaus pareigose Praktiką atliks įvairiose LERB parapijose. A. Laisis rugpjūčio mėn. gyvens ir tarnaus Panevėžyje, išskyrus rugpjūčio 22 dieną, kai bus švenčiama Viešpaties Vakarienė ir ją administruos, atvykęs iš Vilniaus laikyti pamaldų, katechetas Holger Lahayne.

Po nuoširdaus pabendravimo skirstėmės į namus su viltimi, kad vėl susitiksime pamaldose sekantį sekmadienį.

 

Foto Irenos Skiauterytės

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas