Irena Skiauterytė

Rugpjūčio 21 d., gražų vasaros pabaigos šeštadienį, grupelė panevėžiečių vyko į Papilį.Tokiu metu kasmet pagerbiami Papilyje palaidoti nužudyti to krašto partizanai, laikomos pamaldos. Nors panevėžiečiai šiek tiek vėlavo, LERB gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius ir keletas papiliečių kantriai laukė ir pamaldos prasidėjo tik visiems susirinkus. Išklausėme  kunigo pamokslą, o giedoti padėjo Biržų ev. reformatų parapijos vargonininkė Jūratė  Duderienė.

Pamaldų pabaigoje pagerbti savo žuvusį brolį Povilą Skiauterę savo kūrybos eilėmis panoro panevėžietė Valerija Baltušienė. Lyg atliepdamas liūdnoms eilėms iš greitai vėjo genamo tamsaus debesies prapliupo trumpas nešaltas lietus. Jis nesutrukdė, pasibaigus pamaldoms, visiems dalyvavusiems sustoti bendrai nuotraukai prie memorialo Papilio krašto partizanams ir padėti gėlių ant partizanų kapų.

Po to panevėžiečiai dar pabendravo su kun. R. Stankevičiumi prieš jam išvykstant į kapinių šventę Kubiliuose. Sumuštinukais, sausainiais ir vaisiais vaišino Valerija Baltušienė.
Grįžtant atgal vėl švietė saulė, o kelionė neprailgo energingoms senjorėms besidalijant prisiminimais, kasdieniais planais ir aptariant rugsėjo pradžioje numatomą kelionę į Dubingius.

Rugpjūčio 22 d. ,sekmadienį, garbinome Viešpatį malda ir giesme bažnyčioje. Pamaldas laikė katechetas Holger Lahayne. Pamokslo tema “Neapykantos šaknys” buvo įkvėpta rugpjūčio 8 dieną Biržuose vykusio „Atminties kelio“ ir kitų renginių, skirtų paminėti Holokausto 80-osioms metinėms. Prisimenant tai, kas įvyko prieš 80 metų Lietuvoje, kyla klausimai: ”Kodėl taip įvyko?”, ”Kaip tai galėjo atsitikti?” Pamoksle katechetas H. Lahayne aiškino apie Viešpaties teisingumą ir Jo malonę, rėmėsi Biblijos pasakojimu apie Kainą ir Abelį: apie apsimestą, formalų ir nuoširdų, tikrą tikėjimą ir pasitikėjimą Viešpačiu. Visi labai susikaupę išklausėme pamokslą, kuris nuteikė rimtiems apmąstymams. Po to buvo švenčiama Viešpaties Vakarienė.

Pamaldų pabaigoje Panevėžio parapijos atstovai: Seniūnų valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas ir jo pavaduotoja P. Griciūnienė parapijiečių vardu pasveikino sukaktuvininkus: L. Kutraitę, R. Kartaną (jo vardu sveikinimus priėmė žmona I. Kartanienė) bei devyniasdešimtmetį prieš kelerius  metus peržengusias senjores V. Baltušienę ir M. Naktinienę. Ta proga visi nusifotografavo, o po to susirinko prie stalo Agapei.

Po bendros maldos prie stalo, parapijiečiai vaišinosi kava, saldumynais, nuoširdžiai bendravo, neskubėjo skirstytis namo, kalbėjosi su katechetu Holgeriu, aptarė ir kai kuriuos parapijos reikalus –  kelionę į Dubingius.

Toks buvo turiningas ir dvasingas savaitgalis Panevėžio parapijoje.

 

 

Foto Irenos Skiauterytės

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas