Žuvusių partizanų pagerbimo pamaldos Papilyje

Irena Skiauterytė

2023 m. rugpjūčio 19 d. Panevėžio evangelikų ref. parapijos  nariai dalyvavo pamaldose Papilyje, ten žuvusių Lietuvos partizanų palaidojimo vietoje. Kasmet rugpjūčio mėnesį laikomose pamaldose didžiausią dalį dalyvaujančių sudaro panevėžiečiai.

Aktyviausia – panevėžiečių Baltušių šeima su vyriausia šeimos nare  94-mete Valerija, aprūpinantys vykstančius transportu. Prisijungia ir biržiečiai reformatai.

Šįmet atvyko šeši panevėžiečiai, kiti pamaldų dalyviai buvo iš Biržų.
Pamaldas laikė kun. Sigita Veinzierl, jai talkino vargonininkė Vigilija Macienė. Išklausę jautrų kun. Sigitos pamokslą apie atmintį, meilę Dievui, žmonėms ir Dievo meilę mums visiems, pagiedoję keletą giesmių šioje atminties ir rimties vietoje, pasibaigus pamaldoms dar neskubėjome skirstytis.
Agapė po atviru vasaros dangumi visus kvietė ne tik pabendrauti, bet ir kukliai atšvęsti Valerijos Baltušienės 94-tąjį gimtadienį, kuris išaušo kaip tik tą dieną. Maloniai pabendravo su mumis ir kun. Sigita, prieš vykdama į kitos Kapinių šventės pamaldas.
Širdyje suprasdami, kokia svarbi yra atmintis, ir kad ji turi tęstis net ir tada, kai nebus gyvų istorinių įvykių liudininkų, tikimės, kad į žuvusių Laisvės kovotojų atminimo pamaldas ateityje susirinks daugiau dalyvių.


Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376