Pirmosios jaunimo pamaldos Panevėžio parapijoje

Balandžio 27d. Panevėžio ev.ref. parapijoje vyko pirmosios jaunimo pamaldos, į kurias atvyko ne tik panevėžiečių jaunimas, bet ir kiti parapijiečiai.

Siela džiaugiasi, kada būname nustebinti ar sulaukiame dovanos. O dovana mums  buvo svečiai iš Vilniaus, jų tarpe net abu kunigai: generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius, savo atsilankymu pagerbę mūsų parapiją.

Jaunimo pamaldas vedė kunigas Raimondas Stankevičius, Švento Rašto skaitinius skaitė vilniečių ir mūsų jaunimo atstovai. Dvasingą ir pamokantį pamokslą sakė  generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas.  Viešpatį šlovinome liturginėmis giesmėmis, visus sužavėjo Vilniaus parapijos jaunimo ir vyresniųjų kvarteto atliekamos giesmės „Tėve mūsų“, „Aleliuja“, Magdalenos arija iš operos"Jėzus Kristus-superžvaigždė" ir kt. Pamaldas baigėme tradicine giesme „Dieve Tėve mielas“. Vargonavo vilnietė vargonininkė Rasa Šernienė.

Po pamaldų svečiams iš Vilniaus ir parapijiečiams koncertavo Panevėžio VMM pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Dainius Strelčiūno, bei sintezatoriaus klasės mokiniai J.Jarovojūtė, D.Griciūnas ir B.Breskis. Jų mokytoja L.Martinkutė. Moksleivių programą paįvairino parapijietis Anicetas Kutrevičius, perskaitęs nemažai savo kūrybos eilėraščių.

Po koncerto parapijiečių vardu  seniūnė P.Griciūnienė padėkojo svečiams už maloniai praleistas akimirkas, kada galėjome klausytis ir išgirsti, kas pasaulio simfonijoj groja. Muzika  - trys skiemenys, šešios raidės,  tūkstančiai emocijų ir dar daugybė kitų dalykų, kurių neįmanoma aprašyti žodžiais ar parodyti veiksmais. Muzikos reikia klausytis. Tai darėme ir mes. Svečiams įteikėme gėlių ir saldžių prizų.

Po iškilmių vyko kukli Agapė. Dėkingi tikėjimo sesėms ir broliams iš Vilniaus parapijos už šiltas ir dvasingas akimirkas. Manau, kad padėjome dar vieną pliusą savo patirties ir pažinimo kraityje. Kai maldoje ir giesmėje bei muzikoje norime pagarbinti mūsų Viešpatį, esame visi šalia ir visi tokie artimi.

P. Griciūnienė [gallery title="" width="300" height="300" columns="3"]

[gallery_item title="" src="/images/Parapijos/Panevezio_parapija/pirmosios_jaunimo_pamaldos_panevezyje/pirmosios_jaunimo_pamaldos_panevezyje_1.JPG"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="" src="/images/Parapijos/Panevezio_parapija/pirmosios_jaunimo_pamaldos_panevezyje/pirmosios_jaunimo_pamaldos_panevezyje_2.JPG"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="" src="/images/Parapijos/Panevezio_parapija/pirmosios_jaunimo_pamaldos_panevezyje/pirmosios_jaunimo_pamaldos_panevezyje_3.JPG"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[/gallery]

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376