Balandžio 27d. Panevėžio ev.ref. parapijoje vyko pirmosios jaunimo pamaldos, į kurias atvyko ne tik panevėžiečių jaunimas, bet ir kiti parapijiečiai.

Siela džiaugiasi, kada būname nustebinti ar sulaukiame dovanos. O dovana mums  buvo svečiai iš Vilniaus, jų tarpe net abu kunigai: generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius, savo atsilankymu pagerbę mūsų parapiją.

Jaunimo pamaldas vedė kunigas Raimondas Stankevičius, Švento Rašto skaitinius skaitė vilniečių ir mūsų jaunimo atstovai. Dvasingą ir pamokantį pamokslą sakė  generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas.  Viešpatį šlovinome liturginėmis giesmėmis, visus sužavėjo Vilniaus parapijos jaunimo ir vyresniųjų kvarteto atliekamos giesmės „Tėve mūsų“, „Aleliuja“, Magdalenos arija iš operos"Jėzus Kristus-superžvaigždė" ir kt. Pamaldas baigėme tradicine giesme „Dieve Tėve mielas“. Vargonavo vilnietė vargonininkė Rasa Šernienė.

Po pamaldų svečiams iš Vilniaus ir parapijiečiams koncertavo Panevėžio VMM pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Dainius Strelčiūno, bei sintezatoriaus klasės mokiniai J.Jarovojūtė, D.Griciūnas ir B.Breskis. Jų mokytoja L.Martinkutė. Moksleivių programą paįvairino parapijietis Anicetas Kutrevičius, perskaitęs nemažai savo kūrybos eilėraščių.

Po koncerto parapijiečių vardu  seniūnė P.Griciūnienė padėkojo svečiams už maloniai praleistas akimirkas, kada galėjome klausytis ir išgirsti, kas pasaulio simfonijoj groja. Muzika  - trys skiemenys, šešios raidės,  tūkstančiai emocijų ir dar daugybė kitų dalykų, kurių neįmanoma aprašyti žodžiais ar parodyti veiksmais. Muzikos reikia klausytis. Tai darėme ir mes. Svečiams įteikėme gėlių ir saldžių prizų.

Po iškilmių vyko kukli Agapė. Dėkingi tikėjimo sesėms ir broliams iš Vilniaus parapijos už šiltas ir dvasingas akimirkas. Manau, kad padėjome dar vieną pliusą savo patirties ir pažinimo kraityje. Kai maldoje ir giesmėje bei muzikoje norime pagarbinti mūsų Viešpatį, esame visi šalia ir visi tokie artimi.

P. Griciūnienė 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas