Netikėtumų savaitgalis Panevėžio parapijoje

Planuoti renginiai liepos 26 – 27d.d. pateikė ir netikėtumų. Mirė mūsų parapijietis Albinas Vegys. Taigi savaitgalio užimtumas prasidėjo penktadienį mirusiojo Albino Vegio pagerbimu malda ir giesmėmis Grauduvos laidojimo rūmuose.

„ Viešpatie, visagalis Dieve ir Tėve, suteik šiam mirtyje užmigusiam mūsų broliui dėl savojo mielojo sūnaus amžinąją ramybę ir džiaugsmą. Ištikimasis Viešpatie ir Išganytojau, dėl savo meilės palydėk į Dievo vaikų laisvę ir garbę užmigusią keleivio sielą, kurią brangiai atpirkai savo krauju, ir duok jai amžinąjį gyvenimą. O mus, kurie pasiliekame čia, guosk savo gailestingumu.“ Šia malda prie mirusio A. Vegio parapijos seniūnų valdybos pirmininkas krt.P.R.Puodžiūnas pradėjo apsėdus. Pagiedojome giesmių, vargonininkas Ž.Anilionis pagrojo keletą kūrinių.

Šeštadienį dalis parapijiečių dalyvavo laidotuvėse, o kiti planuotame seminare „Per juokus į geresnę santuoką“. Nežiūrint didelės kaitros, laidotuvėse dalyvavo gana daug artimų žmonių. Laidojo parapijos administratorius kunigas R.Stankevičius, giesmes giedoti padėjo parapijos vargonininkas Ž.Anilionis. Velionis Albinas Vegys buvo palaidotas naujose Pašilaičių kapinėse, šalia dar ką tik supiltų nedaugelio smėlio kauburėlių.

Kaip jau minėjome, šeštadienį įvyko planuotas seminaras ‚Per juokus į geresnę santuoką“. Seminaro vedančiuosius – lektorių Vaidotą Ickį ir jo žmoną Vitą Ickę-pristatė kunigas Raimondas Stankevičius. Seminaro pagrindą sudaro video medžiaga su evangelikų dvasininko Marko Gungoro paskaitų įrašais. Paskaitų turinys labai atitinka pavadinimą – linksmai, labai vaizdžiai pasakojama apie rimtą ir nelengvą dalyką – šeimyninį gyvenimą. Video medžiagą keletą kartų pakeitė mūsų savarankiškas darbas – atskirų klausimų svarstymas ir diskusijos. Nors seminaras užtruko apie 9val., bet tikrai neprailgo, nes buvo labai įdomu, per pertraukėles dalinomės įspūdžiais prie kavos ar arbatos puodelio.

Šiais laikais šeimos intitucija vis labiau puolama, to fone simboliška,kad Bažnyčia ne tik laimina santuoką, bet ir teikia veiksmingą pagalbą ją išsaugoti ir stiprinti. Drąsiai aptariamos ir naujos šiuolaikinės grėsmės šeimai, paneigiami visuomenėje platinami žalingi ir klaidingi mitai, kad jau šeima yra norma gyventi be santuokos. Sužinojome tikrai daug apie tai, kaip skirtingai mato pasaulį moterys ir vyrai, kaip geriau suprasti vieniems kitus. Šis seminaras tikrai reikalingas jauniems žmonėms, todėl tikimės tai perduoti jaunesnei auditorijai.

Sekmadienį bažnyčioje vyko pamaldos. Susirinko nemažai parapijiečių. Džiugu, kad į pamaldas atvyko gerb.kunigo žmona ir sūnus. Įdomi, pamokanti ir pilna apmąstymų buvo kunigo pasakyta homilija. Pamaldos vyko su Viešpaties Vakarienės Sakramentu.

Pasibaigus pamaldoms, po trumpos agapės išvykome į Kristaus Karaliaus kapinių šventę Ramygalos g. Susirinko gražus pulkelis parapijiečių, pagerbti savo artimųjų, kaimynų ar draugų, besiilsinčių šiose kapinėse. Pamaldos praėjo labai dvasingai, širdingai. Keletas parapijiečių maldoje prisiminė savo artimuosius. Gamta nepašykštėjo šilumos, tačiau medžių pavėsis ir kapų tyla sutelkė visus dar nuoširdesnei bendrystei. Palinkėję vieni kitiems Dievo palaimos, geros kloties ir laimingo kelio į namus, užbaigėme planuotą ir netikėtumais pakoreguotą paskutinį liepos mėnesio savaitgalį.

Sigita Audickienė

Donatas Skiauteris

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376