Sustokime prie Naujametinių eglių,
Arba prie šalčio piešinio lange.
Ir kiekvieną savo darbo dieną
Pradėkime su malda širdyje.

2014m. gruodžio 25 dieną parapijiečiai ir jų svečiai rinkosi į Kalėdų pamaldas, kurias laikė Lietuvos ev.ref. generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Klausėmės nuoširdžios ir pamokančios bei apie daug ką verčiančios susimąstyti homilijos, parapijos choristai pagiedojo dvi giesmes. Nemažai parapijiečių priėmė Šv. Viešpaties Vakarienės sakramentą.

Po pamaldų mažieji vaikučiai sulaukė Kalėdų senelio paliktų dovanėlių, o vyresnieji susirinkome į Agapę, kurią malda pradėjo kunigas T.Šernas. Jis priminė, kad dėkodami Dievui už suteiktas gėrybes ir lydėjimą per visus metus, kartu prašome ir atleidimo už tai, kad gal ne visada gyvenime padarome taip, kaip norėtų Aukščiausiasis.

Prie Agapės vaišių stalo prisiminėme apie praeinančių metų įvykius parapijoje. Parapijos seniūnų valdybos pirmininkas krt. P.R.Puodžiūnas daug pastangų įdėjo tvarkant naujosios bažnyčios statybos reikalus, parapijiečiai dalyvavo išvykose, susitiko su į parapiją atvykusiais svečiais, buvo organizuotos 3 Kapų šventės, dalyvavome ekumeniniuose renginiuose, pakrikštytos 5 krikštyjamosios, 2 konfirmantės papildė parapijiečių jaunimo gretas. Deja, 3 parapijiečius palydėjome į Amžinybę.

Kaip būtų smagu ir gera, kad kiekvieno širdyje meilė gyventų, bet ne pavydas, kerštas, priešgynystė šeimose, kaimynų tarpe, draugų būryje, kad nebūtų karų tarp tautų ar šalių bei kitų blogybių. Bet visada gyvename su viltimi į geresnį gyvenimą ir dėkojame Dievui už praeitą laiką.

Atrodė, kad Kalėdų švente ir užbaigsime metus parapijoje, tačiau gyvenimas pateikė dar vieną liūdną netikėtumą. Gruodžio mėn. 27d. mus paliko dar vienas taurios šeimos žmogus, atsidavęs bažnyčiai Genutis Aleksandras Šernas. Ypač gaila liūdinčių vaikų, vaikaičių ir žmonos Olgos, kuri buvo mūsų bažnyčios siela, choro pradininkė ir vedančioji. Sakau buvo, nes pastaruoju metu sušlubavo ir jos sveikata ir nuo Velykų į pamaldas nebeatvykdavo. Visiems įsiminė Olgos ir Genučio auksinių sutuoktuvių iškilmės bažnyčioje ir Olgos 80–ties metų Jubiliejus.

Taigi laikas pakoregavo ir parapijiečių planus. Giesme pagerbėme mus palikusį Genutį, kurį į gimtinę amžinam poilsiui Užušilių kapinėse, Biržų rajone palydėjo parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius.

Labai norėtųsi, kad visa, ką darysime žodžiu ar darbu ateityje visa darytume Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.

Sigita Audickienė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas