Sausio 25 d. kai kurių Panevėžio miesto krikščioniškų bendruomenių dvasininkai ir tikintieji rinkosi į ekumenines pamaldas, kurios šiais metais vyko Romos katalikų Švč. Trejybės bažnyčioje. Pamaldų liturgijai vadovavo R. katalikų Panevėžio vyskupijos kancleris kunigas Saulius Černiauskas.

 Pamaldų pradžioje choras „Tolmėja" giedojo giesmę „Nakties tyloje", o Švč. Trejybės bažnyčios šlovintojai atliko giesmę „Tik Kristuje". Visus susirinkusius nuoširdžiai sveikino Švč. Trejybės bažnyčios kunigas Rimantas Kaunietis. Girdėjome keletą skaitinių iš Šventojo Rašto, kuriuos skaitė dvasininkai, o parapijų jaunieji skaitovai sakė meldimus. Tai suteikė pamaldoms daugiau nuoširdumo, taip pat kaip ir choro „Tolmėja", solistės Reginos Juškienės bei Švč. Trejybės bažnyčios šlovintojų atliekamos giesmės, prisidėjusios prie šventiškos ir malonios nuotaikos ir Jėzaus Kristaus pagerbimo bei krikščionių vienybės.

IMG 6915Homiliją sakė Stačiatikių bažnyčios dvasininkas Tėvas Aleksejus Smirnovas. Visi vieningai kartojome bendrą visoms krikščioniškoms bažnyčioms tikėjimo išpažinimą „Tikiu vieną Dievą" ir giedojome maldą „Tėve mūsų", linkėjome vieni kitiems ramybės. Ekumenines pamaldas užbaigėme giesme „Esam dvasioje viena".

Po ekumeninių pamaldų reformatai skubėjo į savo pamaldas, kurios buvo laikomos su Viešpaties Vakarienės sakramentu. Pamokantį, nuoširdų, gyvenime dar labiau verčiantį įsigilinti į Biblijos tiesas pamokslą sakė parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius. Pamoksle kunigas aiškino tiesas pagal šiam sekmadieniui skirtas eilutes iš Biblijos, N. Testamento: "Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis" (Mato 6,19–21).

Kun. Raimondui Stankevičiui šis sekmadienis buvo labai įtemptas, nes ir prieš ekumenines pamaldas, ir po parapijos pamaldų dar aplankė keletą parapijiečių šeimų.

P. Griciūnienė

nuotraukos autorės.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas