Sutuoktuvės prieš Jonines Panevėžyje

2015m. birželio 23d. eilinis antradienis, tačiau gana daug žmonių atvėrė evangelikų reformatų Bažnyčios duris. Mat šią dieną 11 val. vyko mielos parapijietės Linutės sutuoktuvės. Visus atvykusius bažnyčia sutiko gražiai ir gausiai išpuoštomis lauko gėlėmis ir žvakutėmis.
Choristai rinkosi anksčiau, nes turėjome pasikartoti nedažnai giedamas santuokos giesmes.

11 val. parapijos kunigas Raimondas Stankevičius, prie Dievo stalo, aidint maršo garsams, pasitiko jaunuosius Liną Kartanaitę ir Ainį Pivorą, kurie įžengė į bažnyčią, lydimi liudininkų.

 

Kunigas kalbėjo kad nelengva žmogui būti vienam, reikia šeimos, kad galėtų auginti, globoti ir auklėti vaikus. Jei norite būti sujungti, prisiminkite Dievo pamokymus, nes tik Jis davė Tau šitą žmogų – amžiną draugą – vienam vyrą, kitam žmoną. Apaštalas Jonas sako: mylėkite vienas kitą taip, kaip savo kūną, elkitės padoriai. Jei abu taip elgsitės, laimės ir nelaimės nedrums Jums ramybės, o ką savo prakaitu uždirbote - dalinkitės. Neužmirškite, kad žmona Dievo duota ir Jis nurodo, kad gyventumėte taip, kad nebūtų priežasties priekaištauti, pavyduliauti, kad mylėtum savo vyrą, nes Dievas taip nurodo. Gerbtum kaip tikrą draugą, kad tvarkytumei namus, o ne ardytumei tvarką juose.

Kunigo paprašyti, jaunieji vienas kitam padavė rankas ir tarė priesaikos žodžius, kurie iš Linutės ir Ainio lūpų ir širdies nuskambėjo labai nuoširdžiai, su meile ir tvirtu tikėjimu. Kunigas pabrėžė, kad, ką Dievas sujungė, te žmogus neišskirs. Jaunieji sumainė aukso žiedus, kaip atminimo dovaną pagal seną tradiciją. Po to kunigas palaimino jaunuosius ir įteikė oficialų sutuoktuvių liudijimą ir po knygą. Jaunuosius sveikino artimieji, draugai, o parapijos vardu žodį tarė parapijos seniūnė I.Skiauterytė ir parapijos seniūnų valdybos pirmininkas, krt. Petras Puodžiūnas. Po tradicinio Aarono palaiminimo, visi tylioje maldoje sudėjo savo asmeninius prašymus, o kartu mintyse meldę laimės ir jaunavedžiams.

Neišsigandę lietaus visi apeigų dalyviai įsiamžino prie bažnyčios, visų nuotaika buvo pakili. Sugrįžę atgal į bažnyčią kartu su jaunųjų artimaisiais bei draugais pasivaišinome tėvelių surengtoje Agapėje. Parapijiečiai artimieji, draugai ir giminės linkėjo jauniesiems ilgo, prasmingo bendro gyvenimo kelio. Tegul Jų širdys džiaugiasi nuostabia vasara ir bendru gyvenimu. Te Jų gyvenimą lydi Viešpaties palaima ir globa.

Sigita Audickienė

P6235758P6235769-001 P6235775 P6235909

Arno Kartano nuotraukos

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376