Papilyje ir Panevėžyje paminėti tragiški įvykiai

Šis savaitgalis (liepos 22–23d.) buvo labai užimtas Panevėžio reformatams. Šeštadienį vykome į Papilį, į Partizanų kapinaites pagerbti čia nužudytų ir šiose apylinkėse gyvenusių ir kovojusių partizanų. Grupė panevėžiečių ir parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius atvykome prie monumento, pamerkėme gėlių. Pamaldose pagerbėme kovotojų šviesų atminimą, kartu su Biržų parapijos vargonininke J.Duderiene pagiedojome keletą giesmių, po to visi vykome į Kubilių Kapų šventę.

 

IMG 7071Čia jau radome daug žmonių, besibūriuojančių prie savo artimųjų kauburėlių. Susitikome ir pabendravome su giminaičiais ir pažįstamais. Daugelis paminėjo savo artimuosius maldoje. Išklausėme daug gražių žodžių apie čia palaidotus brangius tėvelius, seseris, brolius, senolius ir kitus artimuosius, jų nuoširdų tikėjimą Dievu. Pagiedojome giesmių, susikaupę išklausėme kunigo apmąstymą. Palinkėję vieni kitiems geros nuotaikos bei sveikatos su Dievo vedimu išvykome atgal į Panevėžį.

Sekmadienį prieš pietus vykome į Šilaičių kapines, kur šventėme paskutines Kapų šventės pamaldas parapijoje. Atvyko ir mūsų vargonininkas Ž.Anilionis, parapijiečiai, grupelė jaunimo iš Kauno. Dauguma susirinkusių maldoje paminėjo savo artimuosius, pagiedojome giesmių ir po Kapų šventės atvykome į bažnyčią.IMG 7077

Iki pamaldų pradžios dar turėjome laisvo laiko, kurį parapijos choristai išnaudojo laidotuvių giesmių pasikartojimui. 14 val.parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius pradėjo sekmadienines pamaldas su Viešpaties Vakarienės sakramentu. Klausėmės nuoširdaus ir pamokančio pamokslo, kuriame buvo priminta ir Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena taip pat ir Baltramiejaus nakties ir po jos sekę tragiški Prancūzijos hugenotams įvykiai.

IMG 7084Šio savaitgalio ketveriose pamaldos, kuriose dalyvavo daugelis vis tų pačių parapijiečių, išklausė net keturis Dievo Žodžio apmąstymus, pamokslus, kai įprastai girdime tik vieną – sekmadieninį. Tačiau Dievo Žodžio nebūna per daug. Nebuvo per daug ir šį savaitgalį.

Agapėje aptarėme artimiausius darbus. Vienas iš svarbiausių – kelionė į tradicinę Kapų šventę Dubingiuose, kur visos Lietuvos evangelikai reformatai rinksis rugsėjo 5 dieną.

Palinkėję vieni kitiems Dievo palaimos, skirstėmės į namus su viltimi susitikti su tikėjimo broliais ir sesėmis paskutinėje šių metų Kapų šventėje Dubingiuose.

 

Sigita Audickienė

Daivos Baltušienės ir Petro Romualdo Puodžiūno nuotraukos

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376