Kalėdų pamaldos Panevėžio parapijoje

Tą šiltą Kalėdų rytą paskutinį kartą šiais metais rinkomės į liuteronų parapijiečių išpuoštą bažnyčią. Šįmet susirinko daug parapijiečių, tikriausiai todėl, kad Kalėdų pamaldos prasidėjo 11 val.

Pamaldose šventėme Viešpaties Vakarienę ir jas laikė parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius. Klausėmės nuoširdžios, pamokančios, verčiančios susimąstyti Kalėdų šventei skirtos homilijos. Ypač malonu, kad dauguma susirinkusiųjų priėmė Viešpaties Kančios simbolius – duoną ir vyną.

 

Esame labai dėkingi už Kalėdinius sveikinimus ir linkėjimus seseriškoms evangelikų reformatų parapijoms, Panevėžio ev. liuteronų parapijai, visiems nuoširdžiai sveikinusiems. Šiuos sveikinimus perdavė kunigas Raimondas. Parapijiečius seniūnų valdybos vardu pasveikino Konsistorijos prezidentas, Panevėžio parapijos seniūnų valdybos pirmininkas, kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems naujos evangelikų reformatų bažnyčios pastato statybai Panevėžyje.

Baigiantis pamaldoms choristai pagiedojo Kalėdų giesmę, o seniūnas Donatas Yčas pakvietė vaikučius atsiimti kalėdinių dovanėlių.

Parapijos aktyvas dar pasilikome trumpai Agapei. Nuoširdžiai pasidžiaugėme, kad dar yra nemažai žmonių, lankančių mūsų bažnytėlę ir dėkojančių Dievui už viską, kas teikia džiaugsmą, viltį ir atgailauja dėl pasitaikančių klaidų ar nesklandumų, kurių vis dar pasitaiko gyvenime.

Pasidalinę gyvenimiškais įspūdžiais, pasidžiaugę bendryste, palinkėję vieni kitiems kuo geresnių, laimingesnių, sveikatingų 2016–ųjų metų, skirstėmės į savus namus švęsti Kalėdas šeimose.

Kalėdų pamaldų akimirkas užfiksavome nuotraukose.

Sigita Audickienė

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376