Velykų pamaldos Panevėžio parapijoje

Kiekvienais metais švenčiame gražiausią Metų šventę – Velykas – Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventę. Džiugu, kad į Velykų pamaldas atvyko ne tik panevėžiečiai, bet ir svečiai iš kitų parapijų. Šventines pamaldas laikė parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius.

 

Jas giesme „Linksminkis, žeme, džiaukis žmonija“ pradėjo parapijos choras. Jaudinančia krikščionių surinkimo akimirka tapo kunigo Raimondo Stankevičiaus pamokantis, verčiantis susimąstyti ir pasvarstyti pamokslas pagal Mt 28,1-10 ir 2 Kor 5,17-21 – kaip turime priimti ir vykdyti Viešpaties mums suteiktą tarnystės dovaną.

Kun. Raimondas vėliau perskaitė ir Velykinį sveikinimą nuo LR Seimo nario Povilo Urbšio, o parapijos seniūnų valdybos pirmininkas, kuratorius, Konsistorijos prezidentas visus susirinkusius sveikino seniūnų valdybos vardu. Didžioji dalis tikinčiųjų dalyvavo Viešpaties Vakarienėje – dalijosi duona ir vynu.

Velykų pamaldas visi užbaigė bendrai giedodami populiariąją švedų giesmę „Valdove Didis“.
Po pamaldų žmonės dar ilgokai nesiskirstė - visi norėjo kuo ilgiau pabūti kartu, pasidžiaugti šia šventine diena ir jos teikiama dvasine palaima.
Už dvasingas, pakylėtas akimirkas esame dėkingi Viešpačiui, leidusiam vėl džiaugtis buvimu kartu su tikėjimo namiškiais.

Gaivus pavasario vėjas ir šviečianti saulutė iš pamaldų mus parlydėjo namo. Turbūt daug kas sėdo prie gausiais valgiais nukrauto ir bundančios gamtos simboliais (išsprogusio beržo, kačiukais nusagstytų karklų šakelėmis, sužėlusių javų žaluma) papuošto Velykų stalo.

Palmyra Griciūnienė

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376