Birželio pradžia Panevėžio evangelikų reformatų parapijoje

Ir vėl atėjo ilgai laukta vasara, kartais karšta, kartais ir vėl šalta. Lietus nedžiugina nei mūsų laukų, nei panevėžiečių nuotaikų, tačiau įprastinės, laukiamos šventės vis tiek ateina:  viena iš jų – Kapų šventė.

 

“Juk gyvenimas – tai kalnas, į kurį kopi labai ilgai, gal net sunkiai, o nusileidi gana greitai ir netikėtai” (Mopasanas). Taip mes, Panevėžio reformatai, birželio 12d. 11val. rinkomės į Ramygalos g. esančias Kristaus Karaliaus kapines – į Kapų šventę. Čia mūsų amžinieji kūno namai, į kuriuos mes visi esame pakeliui.

Diena nebuvo iš gražiųjų, bet nelijo ir tai buvo smagu. Visi susikaupę, prieš tai aplankę artimųjų kapelius, ruošėmės pamaldose paminėti šiose kapinėse besiilsinčiuosius. Susiradome mažiau vėjo pučiamą vietelę, laukėme parapijos administratoriaus kunigo Raimondo Stankevičiaus. Atvyko mūsų vargonininkė bei parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas ir kt.

Mums patinka kunigo žodžiai, kurias jis paprastai primena, kad kapinės, tai mūsų būsimoji amžino poilsio vieta, kurią lankys mūsų jaunoji karta. Turime nuolat galvoti ir budėti, nes nė vienas nežinome nei dienos, nei valandos, kada ir mus Viešpats pašauks į Amžinybę. Klausėmės Dievo žodžio ir kunigo pamokslo apie Amžinybę, kuriai kol gyvi esame turime ruoštis. Maldoje prisiminėme savo tėvelius, brolius, seseris, giminaičius, kaimynus – dauguma jų, praleidę gyvenimą, tikėdamiesi dar daug ką nuveikti ir mirė dar turėdami vilties. Deja, viltį ne visiems buvo lemta išpildyti, pritrūko laiko. Todėl, kol gyvi esame, ne tik džiaukimės tuo, ką turime, bet susimąstykime apie tai, ko stokojame: gailestingumo, atjautos, pagarbos bei pagalbos silpniesiems, pareigingumo, daug ką atidėliodami vėlesniam laikui.

Sugiedoję paskutinę pamaldų giesmę, nuvykome į bažnytėlę dalyvauti sekmadieninėse pamaldose. Kadangi iki pamaldų pradžios dar buvo laiko, vaišinomės agapėje. Aptarėme artimesnius planus vasaros laikotarpiui: dalyvavime Sinode, vaikų stovyklas, būsimas pamaldas bažnyčioje ir kapinėse, naujos bažnyčios statybos reikalus.

Dėkingi esame parapijos seniūnų valdybos pirmininkui kuratoriui P.R.Puodžiūnui už būsimos bažnyčios teritorijos priežiūrą.

14val. visi  dar kartą susikaupėme maldai, Dievo žodžio klausymui, pamokslo apmąstymui, pagiedojome keletą giesmių ir, pasidžiaugę maloniu bendravimu, išsiskyrėme ilgesniam laikui, nes dauguma susitiksime tik liepos mėnesio pamaldose ir Kapų šventėje.

Jei Dievas laimins mūsų norus ir planus, tai laimingi susitiksime ir vėl  bendraminčių būryje šlovinsime Viešpatį iškilmingose Sinodo pamaldose birželio 26–ąją Biržuose. Iki naujų susitikimų.

Sigita Audickienė

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376