Susitikimas su Vilniaus reformatais senjorais Panevėžyje

Artėjo ilgai lauktas sekmadienis – spalio devintoji. Politiniame gyvenime – rinkimai į LR Seimą, o mums parapijiečiams dar nekantrus laukimas susitikti ir pabendrauti su Vilniaus reformatais senjorais.

Išaušo šiek tiek apniukęs sekmadienio rytas ir netrukus prasidėjo įprastas lynojimas, kuris nežadėjo nieko gero visai dienai.  Tačiau prie gerų norų nėra blogo oro. Spėjome ir balsuoti, ir laiku atvykti į bažnytėlę, viską paruošti svečių sutikimui. Neilgai laukus, atvyko maloni grupelė iš 9 žmonių. Šiltas ir malonus buvo sutikimas, o svečiai dalijosi prisiminimais iš ką tik aplankyto Taujėnų dvaro rūmų ir jų parko, nors rudeninis lietutis neleido ilgai grožėtis parko įdomybėmis. Skubėjome sušildyti svečius arbata ir dauguma bendravo grupelėmis, kas su drauge ar pažįstama, kas net su artima giminaite. Kiek pabendravus, susikaupėme pamaldoms, kurias laikė parapijos administratorius vicesuperintendentas kunigas Rimondas Stankevičius. Pamaldos buvo skirtos Pjūties dėkojimo šventei, kuri yra švenčiame spalio pirmąjį sekmadienį, bet pamaldos pas mus vyksta kas antrą sekmadienį, todėl ir Padėka Viešpačiui žodžiu ir giemėmis už gausų rudens derlių buvo šių pamaldų metu.

Pasibaigus pamaldoms parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt.Petras Romualdas Puodžiūnas pasveikino svečius ir padėkojo jų vadovei Dalijai Gudliauskienei už suorganizuotą išvyką pas mus, o kunigui buvo padėkota už senjorų veiklos palaikymą ir pritarimą. Dalija Gudliauskienė padėkojo už pakvietimą ir mus pakvietė apsilankyti Vilniuje.

Greitai buvo pasiruošta agapei: suneštinėmis vaišėmis padangėme stalą, o svečiai jį gausiai papildė įvairiais gardumynais.

Kunigas agapę pradėjo malda. Kiek pasivaišinę su įdomumu klausėmės Dalijos Gudliauskienės pasakojimo apie Vilniaus reformatų senjorų veiklą: susitikimus, išvykas, vakarus pagal pomėgius ir t.t.. Ji pasidžiaugė savo pagalbininkėmis Renata Bareikiene ir Olga Viederiene.  Jei reikia kalbėti, pasveikinti svečius įvairiomis progomis, tai tą daro Renata, jei skaityti poeziją, tai  Olga. Ir šiandieną Olga Viederienė mums visiems skaitė eilėraščius iš Petro Zablocko knygos “Sekmadienių prieklėčiai”. Tai poeto, mylinčio šeimą, gimtąjį kaimą, jo žmones,eilės apie mums daugumai mielus Biržus:  kur visiems brangi Radvilų pilis, Širvėna, tarp klonių Apaščia ir prie jos skambančios dainos. Tai Biržų krašte ne tik poeto, bet ir daugumos iš mūsų vaikystės ir jaunystės prisiminimai, Biržų krašto istorija, prie kurios gera prisiliesti. Jau vien iš Biržų krašto yra kilę per 150 įžymių Lietuvoje asmenybių. Olga taip pat patarė pasiskaityti  Jono Kuginio eiles knygoje “Per skambančius tiltus”.

Renata Bareikienė pratęsė mintį, kad dauguma senjorų kilę iš šio krašto, todėl ir jiems Biržai be galo mieli. Jai pačiai išvykus iš Vilniaus, nors čia jau gyvena arti 60 metų, visada iškyla šilčiausi prisiminimai ir ji save laiko biržiete. Kunigas dar priminė, kad Biržai yra tikrai neeilinis miestas, o visos Lietuvos reformatų centras.

Kalbose prisiminėme ir mūsų viešnagę Vilniuje, kai vyko iškilmingos pamaldos bažnyčios pastato atgavimo proga. Tada jie mums suteikė galimybę apsilankyti Prezidentūros kiemelyje, Šv. Jonų bažnyčios varpinėje, iš kurios galėjome pasigrožėti Vilniaus panorama. Pabuvojome didinguose Radvilų rūmuose. Tą dieną mus lydėjo nuostabiai graži vasaros diena. O štai dėl lietingo oro šios išvykos metu mūsų svečiai kelionę į Čičinsko kalną atidėjo vėlesniam laikui. Tikimės, kad Vilniaus reformatai senjorai tikrai pas mus atvažiuos, nes tikras širdžių bendravimas, susibičiuliavimas neleis taip greit pamiršti tų, kurie juos myli ir gerbia, ir visada laukia. Dievui padedant tokia galimybė būtinai atsiras.

Džiugios ir pakylėtos akimirkos greitai baigėsi, išlydėjome svečius, linkėdami gero kelio ir Dievo palaimos visiems ir visur. Iki sekančio susitikimo Panevėžyje arba Vilniuje.

Sigita Audickienė

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376