III–ojo Advento sekmadienio ir maldų už Vyriausybę pamaldos Panevėžyje

2016 m. gruodžio mėn. 11 d. rinkomės į savo bažnyčią anksčiau, kad pasimokytumėme naujų giesmių Kalėdų šventėms ir susikauptumėme  šio sekmadienio pamaldoms, kurios, atsiliepiant į Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento  kunigo Tomo Šerno paraginimą, skiriamos melsti Dievo palaiminimo naujai LR Vyriausybei, Seimo nariams  ir miestų vadovams bei padėkoti kadenciją baigusiems Seimo ir Vyriausybės nariams.

Žiemiškos oro sąlygos šiek tiek sutrukdė mūsų parapijos administratoriui kunigui Raimondui Stankevičiui laiku atvykti po pamaldų Vilniuje... Mes, laukdami kunigo, giedojome giesmes, nuotaika buvo puiki ir keliolikos minučių laukimas neprailgo.

Džiaugiamės, kad savo atsilankymu mus pagerbė  Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Į pamaldas negausiai susirinkę parapijiečiai giesme ir malda nuoširdžiai garbinome Viešpatį, klausėmės Dievo Žodžio ir įdėmiai, apmąstydami išklausėme kunigo pamokslą. Kunigas klausė tikinčiųjų: Ko jūs norite iš Dievo ir ką galite Jam duoti?  ir kvietė visus apie tai pamąstyti. Kunigas maldoje dėkojo kadenciją baigusiems Seimo ir Vyriausybės nariams ir meldė Dievo vedimo visiems naujai išrinktiems valdžios atstovams, Panevėžio miesto ir rajono merams, savivaldybių Tarybų nariams, kad savo darbe vadovautųsi sąžiningumu, pareigingumu, profesionalumu, nepiktnaudžiautų tarnybine padėtimi. Jis priminė, kad, vykdant Dievo valią, valdžios atstovai  eiliniams piliečiams, nepaisant jų tikėjimo ar netikėjimo, odos spalvos, sveikatos ar neįgalumo, amžiaus, užtikrintų jiems ramybę, geresnį gyvenimą, socialines garantijas, išgyvendintų vis dar klestinčią korupciją, kad bendras rūpestis ir atsakomybės jausmas už Viešpaties padovanotą pasaulį atvertų naujas galimybes kasdieniniuose darbuose. Taip pat kuo daugiau dėmesio būtų skiriama nuoširdesniam krikščionių tarpusavio bendravimui.

 Pamaldose keletas parapijiečių minėjo į amžinybę išėjusius savo artimuosius, ir maldoje dar kartą apmąstėme trapų žmogaus gyvenimą: kol esame gyvi, darykime  tai, kas suteikia mums ir kitiems džiaugsmo, laimės, geros nuotaikos, sveikatos.

Po pamaldų tradicinėje agapėje pratęsėme pokalbius apie šiandieninį gyvenimą. Meras, paklaustas apie mūsų pamaldas, atsakė, kad jos patiko, ne pirmą kartą teko būti evangeliškose pamaldose. Dar nebūdamas miesto meru, lankėsi ekumeninėse pamaldose šioje bažnytėlėje ir pažadėjo apsilankyti ir ateityje.

Greit Kalėdos, Naujieji Metai. Visiems valdžios atstovams, tikėjimo broliams ir sesėms parapijose, visiems krikščionims linkime drąsos, ryžto, ištvermės, geros sveikatos, teigiamų permainų gyvenime ir nuostabiausių dienų ateityje.

Sigita Audickienė

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376