2016 m. gruodžio mėn. 11 d. rinkomės į savo bažnyčią anksčiau, kad pasimokytumėme naujų giesmių Kalėdų šventėms ir susikauptumėme  šio sekmadienio pamaldoms, kurios, atsiliepiant į Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento  kunigo Tomo Šerno paraginimą, skiriamos melsti Dievo palaiminimo naujai LR Vyriausybei, Seimo nariams  ir miestų vadovams bei padėkoti kadenciją baigusiems Seimo ir Vyriausybės nariams.

Žiemiškos oro sąlygos šiek tiek sutrukdė mūsų parapijos administratoriui kunigui Raimondui Stankevičiui laiku atvykti po pamaldų Vilniuje... Mes, laukdami kunigo, giedojome giesmes, nuotaika buvo puiki ir keliolikos minučių laukimas neprailgo.

Džiaugiamės, kad savo atsilankymu mus pagerbė  Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Į pamaldas negausiai susirinkę parapijiečiai giesme ir malda nuoširdžiai garbinome Viešpatį, klausėmės Dievo Žodžio ir įdėmiai, apmąstydami išklausėme kunigo pamokslą. Kunigas klausė tikinčiųjų: Ko jūs norite iš Dievo ir ką galite Jam duoti?  ir kvietė visus apie tai pamąstyti. Kunigas maldoje dėkojo kadenciją baigusiems Seimo ir Vyriausybės nariams ir meldė Dievo vedimo visiems naujai išrinktiems valdžios atstovams, Panevėžio miesto ir rajono merams, savivaldybių Tarybų nariams, kad savo darbe vadovautųsi sąžiningumu, pareigingumu, profesionalumu, nepiktnaudžiautų tarnybine padėtimi. Jis priminė, kad, vykdant Dievo valią, valdžios atstovai  eiliniams piliečiams, nepaisant jų tikėjimo ar netikėjimo, odos spalvos, sveikatos ar neįgalumo, amžiaus, užtikrintų jiems ramybę, geresnį gyvenimą, socialines garantijas, išgyvendintų vis dar klestinčią korupciją, kad bendras rūpestis ir atsakomybės jausmas už Viešpaties padovanotą pasaulį atvertų naujas galimybes kasdieniniuose darbuose. Taip pat kuo daugiau dėmesio būtų skiriama nuoširdesniam krikščionių tarpusavio bendravimui.

 Pamaldose keletas parapijiečių minėjo į amžinybę išėjusius savo artimuosius, ir maldoje dar kartą apmąstėme trapų žmogaus gyvenimą: kol esame gyvi, darykime  tai, kas suteikia mums ir kitiems džiaugsmo, laimės, geros nuotaikos, sveikatos.

Po pamaldų tradicinėje agapėje pratęsėme pokalbius apie šiandieninį gyvenimą. Meras, paklaustas apie mūsų pamaldas, atsakė, kad jos patiko, ne pirmą kartą teko būti evangeliškose pamaldose. Dar nebūdamas miesto meru, lankėsi ekumeninėse pamaldose šioje bažnytėlėje ir pažadėjo apsilankyti ir ateityje.

Greit Kalėdos, Naujieji Metai. Visiems valdžios atstovams, tikėjimo broliams ir sesėms parapijose, visiems krikščionims linkime drąsos, ryžto, ištvermės, geros sveikatos, teigiamų permainų gyvenime ir nuostabiausių dienų ateityje.

Sigita Audickienė

 

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction