Kalėdų dieną rinkomės į paskutines šiais metais pamaldas. Bažnytėlėje stovėjo jau papuošta Kalėdų eglutė, o prie kiekvienos lonkos buvo pritvirtinta eglės šakelė su spalvotais žaisliukais. Kadangi meldžiamės Evangelikų liuteronų bažnyčioje, tai mūsų parapijiečių pareiga tik pristatyti eglutę, o ją ir bažnyčią puošia šeimininkai.

Į Kalėdų pamaldas pradėjo rinktis parapijiečiai, atvyko Lietuvos ev. reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas.

Pamaldos prasidėjo giedant giesmę Kalėdų šviesa. Įspūdingas ir įsimintinas buvo kunigo pamokslas apie Dievo įvaizdį. Šeimoje tėvas yra labai svarbus asmuo ir mažam, ir dideliam vaikui. Kai trūksta tėvo, tai kiti net tą įvaizdį pakelia iki dangaus. Tai Dvasios Tėvas – Šventoji Dvasia. Taigi, vadinkime Dievą Tėvu, kai suvokiame Jo meilę.

Dauguma susirinkusiųjų priėmė Viešpaties Vakarienės simbolius – duoną ir vyną.

Baigiantis pamaldoms, parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas  perskaitė gautus šventinius sveikinimus ir pakvietė vaikučius prie papuoštos eglutės.

Pamaldos baigėsi giesme Kalėdų žvaigždė. Giedant giesmę Kalėdų senelis, pasirodė Kalėdų senelio padėjėjas su raudona kepure. Kvietė vaikučius atsiimti dovanėlių.

Po to agapėje pasidžiaugėme nueinančių metų džiaugsmais ir rūpesčiais, padėkojome kunigui Tomui Šernui už nuoširdžią bendrystę ir, vieni kitiems palinkėję sveikatos, džiaugsmo, sėkmingesnių dienų  artėjančiais metais, dvasiškai praturtėję, skirstėmės į namus, kur laukė šventiniai pietūs artimųjų būryje.

 

Sigita Audickienė

P.R. Puodžiūno nuotraukos

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas