Kalėdų dieną rinkomės į paskutines šiais metais pamaldas. Bažnytėlėje stovėjo jau papuošta Kalėdų eglutė, o prie kiekvienos lonkos buvo pritvirtinta eglės šakelė su spalvotais žaisliukais. Kadangi meldžiamės Evangelikų liuteronų bažnyčioje, tai mūsų parapijiečių pareiga tik pristatyti eglutę, o ją ir bažnyčią puošia šeimininkai.

Į Kalėdų pamaldas pradėjo rinktis parapijiečiai, atvyko Lietuvos ev. reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas.

Pamaldos prasidėjo giedant giesmę Kalėdų šviesa. Įspūdingas ir įsimintinas buvo kunigo pamokslas apie Dievo įvaizdį. Šeimoje tėvas yra labai svarbus asmuo ir mažam, ir dideliam vaikui. Kai trūksta tėvo, tai kiti net tą įvaizdį pakelia iki dangaus. Tai Dvasios Tėvas – Šventoji Dvasia. Taigi, vadinkime Dievą Tėvu, kai suvokiame Jo meilę.

Dauguma susirinkusiųjų priėmė Viešpaties Vakarienės simbolius – duoną ir vyną.

Baigiantis pamaldoms, parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas  perskaitė gautus šventinius sveikinimus ir pakvietė vaikučius prie papuoštos eglutės.

Pamaldos baigėsi giesme Kalėdų žvaigždė. Giedant giesmę Kalėdų senelis, pasirodė Kalėdų senelio padėjėjas su raudona kepure. Kvietė vaikučius atsiimti dovanėlių.

Po to agapėje pasidžiaugėme nueinančių metų džiaugsmais ir rūpesčiais, padėkojome kunigui Tomui Šernui už nuoširdžią bendrystę ir, vieni kitiems palinkėję sveikatos, džiaugsmo, sėkmingesnių dienų  artėjančiais metais, dvasiškai praturtėję, skirstėmės į namus, kur laukė šventiniai pietūs artimųjų būryje.

 

Sigita Audickienė

P.R. Puodžiūno nuotraukos

 

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677
Rimas Mikalauskas 8 686 66383
Sigita Veinzierl 8 681 66661
Raimondas Stankevičius 8 655 43678
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960
Romas Pukys 8 650 50302
Juozas Mišeikis 8 606 09273

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas