Nors oras buvo nepavasariškas, daugiau primenantis Kalėdų šventes, bet tai nesutrukdė parapijiečiams atvykti į Velykų pamaldas. Bažnytėlė buvo pilna  žmonių.  Ta dauguma visus džiugino.  

11 v. prasidėjo pamaldos, kurias laikė generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas.

Kol kunigas atvyko prie Dievo Stalo, parapijos choristai pagiedojo giesmę „Linksminkis, žeme“. Po to klausėmės Dievo žodžio, giesmėmis šlovinome Jį.

Pamokslo pagrindinė mintis buvo: ar mes esame tikrai tikintys, ar tik apsilankome bažnyčioje tam tikromis progomis? Kunigas labai įtikinamai įrodė, kad Kristus tikrai buvo prikeltas iš numirusiųjų, todėl ir mums nelieka abejonių, ką reiškia Prisikėlimas. Reikia tik nuoširdžiai melstis tiek namuose, tiek bažnyčioje ir būsime tikri Jo mokiniai. Jėzus prisikėlė! Aleliuja!

Nemaža dalis parapijiečių priėmė Viešpaties Vakarienės sakramentą.

Pamaldas baigėme choristų atliekama giesme „Velykos, Velykos“.

Po trumpos agapės, palinkėję vieni kitiems malonių akimirkų šeimose, skirstėmės į namus su viltimi susitikti per pirmojo sekmadienio po Velykų pamaldas, po kurių numatoma parapijos ataskaitinė Sesija.

Pamaldų akimirkos sustabdytos nuotraukose.

Sigita Audickienė

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas