Velykų pamaldos Panevėžyje

Nors oras buvo nepavasariškas, daugiau primenantis Kalėdų šventes, bet tai nesutrukdė parapijiečiams atvykti į Velykų pamaldas. Bažnytėlė buvo pilna  žmonių.  Ta dauguma visus džiugino.  

11 v. prasidėjo pamaldos, kurias laikė generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas.

Kol kunigas atvyko prie Dievo Stalo, parapijos choristai pagiedojo giesmę „Linksminkis, žeme“. Po to klausėmės Dievo žodžio, giesmėmis šlovinome Jį.

Pamokslo pagrindinė mintis buvo: ar mes esame tikrai tikintys, ar tik apsilankome bažnyčioje tam tikromis progomis? Kunigas labai įtikinamai įrodė, kad Kristus tikrai buvo prikeltas iš numirusiųjų, todėl ir mums nelieka abejonių, ką reiškia Prisikėlimas. Reikia tik nuoširdžiai melstis tiek namuose, tiek bažnyčioje ir būsime tikri Jo mokiniai. Jėzus prisikėlė! Aleliuja!

Nemaža dalis parapijiečių priėmė Viešpaties Vakarienės sakramentą.

Pamaldas baigėme choristų atliekama giesme „Velykos, Velykos“.

Po trumpos agapės, palinkėję vieni kitiems malonių akimirkų šeimose, skirstėmės į namus su viltimi susitikti per pirmojo sekmadienio po Velykų pamaldas, po kurių numatoma parapijos ataskaitinė Sesija.

Pamaldų akimirkos sustabdytos nuotraukose.

Sigita Audickienė

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376