Panevėžio parapijiečių kelionė į Vilnių

Emilis Valkiūnas

Panevėžio evangelikų reformatų parapija su entuziazmu atsiliepė į Vilniaus parapijos reformatų-senjorų kvietimą aplankyti ir dalyvauti vakarinėse stilizuotose pamaldose ,,Naktinė Žodžio misterija“. Birželio 16 d. 11. 30 val., devynių žmonių būrelis, su dviem lengvosiomis mašinomis išskubėjo į Vilnių. Šios kelionės organizavimas vyko  per seniūną Emilį Valkiūną, nuširdžiausiai talkinant parapijos seniūnei Palmyrai Griciūnienei.

Mums pavyko sudominti šiuo renginiu Panevėžio parapijiečius: parapijos seniūnų valdybos pirmininką kuratorių Petrą Romualdą Puodžiūną, tuo pačiu ir vairuotoją, Ireną Skiauterytę, Donatą Skiauterį, Laimą Juodgudytę, Aldoną Mikulėnienę, Ramutę Damanskienę, Elvyrą Živilienę. Dalia Bulionienė iš Raguvos nuvažiavo autobusu. Antrą mašiną vairavo Palmyros sūnus Jonas Griciūnas.

Antrą valandą dienos mes jau sėdėjome Vilniaus evangelikų reformatų parapijos namuose Agapėje - prie gražių, skanių ir įvairiaspalvių sumuštinių, vaisių ir braškių uogų vaišių stalo. Gėrėme arbatą, kavą ir dalinomės kelionės įspūdžiais ir savo atsivežtomis vaišėmis. Vilniaus parapijos reformatų-senjorų draugija: Dalija Gudliauskienė, Danguolė Juršienė, Nastazija Katkevičienė,  Irena Ivaškienė, Donata Indriūnaitė, Olga Viederienė, Birutė Šernaitė - Barauskienė, kuratorė Renata Bareikienė, Olga Tamulėnaitė  mus visus įtraukė į diskusijų ratą. Visas stalas šurmuliavo draugišku juoku ir turiningu bendravimu ir pokalbiu apie bažnyčios tolesnių renginių perspektyvą, kaip birželio Sinodo renginį Biržuose, taip ir apie kitus tolesnius renginius.

Pailsėję ir pasistiprinę, iškeliavome į Kulinarinio Paveldo muziejų Bokšto gatvėje. Čia mus pasitiko maloni ekskursijų vadovė. Ji  supažindino su šio muziejaus istorija ir jame išdėstytais praeitų amžių eksponatais, kurie buvo naudojami Lietuvos turtingose šeimose kaip stalo valgių serviruotė. Daug porceliano indų ir sidabrinių stalo įrankių buvo naudojama, kaip per eilinius pietus, taip ir didesnių pobūvių ar iškilmių metu.

Po šio renginio grįžome į parapijos namus ir vėl, gurkšnodami arbatą, dalinomės patirtais vaizdais ir įspūdžiais, kol sulaukėme vakaro pamaldų pradžios. Labai malonų ir prasmingą įspūdį darė platus  ir ilgas kviečių želmenų takas per visą bažnyčios pagrindinio tako vidurį. Tvyrojo spektaklių rūkas ir blyksėjo lazeriniai spinduliukai, pradėjo giedoti choras  ir solistai.

Lietuvos Evangelikų Reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir vicesuperintendentas kunigas Raimondas Stankevičius vedė vakaro pamaldas, pritariant chorui ir solistams. Buvo iškilminga rimtis ir padvelkė 500 metų senove, tolimu Reformacijos aidu, atėjusiu iki mūsų dienų ir šiandieną gyvenantis vis dar gyva ir kūrybinga Reformacijos dvasia, kuri prieš 500 metų gimė, išsiplėtė, sudrebino ir praturtino Dievo pažinimo dvasią, per visą Europą. 

Jau vėlai vakare, vėl su savo ištvermingais vairuotojais, išvykome atgal į Panevėžį, pilni malonių apmąstymų, kurie mūsų sielose nusėdo turtingais dvasiniais įspūdžiais apie Reformacijos prasmę ir tikslą.

Parapijiečių vardu nuoširdžiai dėkoju už šiltą,nuoširdų ir mielą panevėžiečių priėmimą, už suorganizuotą turiningą programą. Tikimės tolesnio abiejų parapijų senjorų bendravimo. 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376