Lietingą rugsėjo antrosios rytą rytą, be pasigailėjimo pliaupiant lietui, susirinkome į sutartą vietą prie Nevėžio upės ir susėdę į tris lengvus automobilius 15 žmonių grupė išvažiavome į Dubingius, į paskutinę šios vasaros Kapinių šventę, kurioje buvo paminėti Radvilų giminės ir bei kitų palaidotų šiame Dubingių piliakalnyje evangelikų atminimas, dėkojant Viešpačiui už jų darbus, tikėjimą, ir atsidavimą Bažnyčiai. Vykome prisiminti mūsų tikėjimo namiškius ir pasimelsti už gyvuosius buvusioje Dubingių evangelikų reformatų bažnyčioje, kurios šiuo metu likę tik pamatai.

Išvažiavome su didžia viltimi, kad virš Dubingių švies saulė. Ir, iš tiesų, nuo Ukmergės link Molėtų, tik vieną kitą lietaus  lašą ant mašinos stiklo bepagavome, o, artėjant prie Dubingių jau buvo aišku, kad čia lietaus nebus. Dangus giedrėjo ir nuotaika visų skaidrėjo. Prie miestelio bendruomenės  namų  jau buriavosi  būsimų pamaldų dalyviai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Biržų, Panevėžio evangelikų reformatų parapijų  piligrimai. Neilgai trukus, patraukėme  link piliakalnio  į  Dubingių  reformatų bažnyčią po atviru dangumi.

Susirinkusius ir stovinčius prie bažnyčios pamatų, vicesuperintendentas kunigas  Raimondas Stankevičius pakvietė sueiti į bažnyčios vidurį, kaip į tikrą bažnyčią ir veidu atsigręžti į menamą Dievo stalą, prie kurio susikaupė maldai pamaldas laikę dvasininkai: Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas  kunigas Tomas  Šernas,  Konsistorijos viceprezidentas kunigas Rimas Mikalauskas, vicesuperintendentas kunigas  Raimondas Stankevičius, Utenos evangelikų Bažnyčios ganytojas Darius Venslovas. Šalia  kunigų išsirikiavo Vilniaus evangelikų reformatų choro „Giesmė“  ir Vilniaus Bažnyčios Tikėjimo žodis giedotojai. Visiems šios, po atviru dangumi, bažnyčios  pamaldų dalyviams  buvo  išdalinti  lankstinukai su atspausdintų giesmių žodžiais, kad visi kartu galėtų šlovinti Viešpatį labai gerai žinomomis, ir mums, reformatams naujomis giesmėmis.

Vienuoliktą valanda  prasidėjo  pamaldos  su jungtinio choro giesme  ,,Tik Kristuje“.  Šiam chorui  po truputį pritarė  visa bažnyčia.

Suskambo nuostabi melodija ir žodžiai, šlovinantys Jėzų Kristų. Pamaldos vyko toliau ir buvo giedamos gražios senosios ir naujesnės giesmės. Pirmiausia Dievo Žodžiu ir apmąstymu pasidalino svečias iš Utenos pastoriaus Dariaus Venslovas, po to sekė generalinio superintendentas kunigo Tomo Šerno, kaip visada, nuostabus pamokslas. Pamaldų pabaigoje buvo paskelbta rinkliava Panevėžio bažnyčios statybai. Pamaldų pabaigą apvainikavo kunigo Tomo  Šerno palaiminimas.

Po pamaldų, visi ėjome apžiūrėti Radvilų rūmų liekanų ekspozicijos. Čia ekskursijų gidė Gema Kuorienė labai įdomiai ir išsamiai papasakojo apie to laikmečio gyvenimą, papročius, apie politines  ir asmenines  šios garbingos giminės peripetijas, įtaką praėjusių šimtmečių  Lietuvos  valstybiniame  gyvenime. Pasisėmę istorinių žinių, nusileidome nuo piliakalnio į Asvejos regioninio parko lankytojų centrą. Pasinaudoję ten esamais mediniais stalais, kėdėmis ir suolais, pasiruošėme Agapei. Visi dalyviai, o jų prisirinko per šešiasdešimt, išdėliojo savo atsivežtas gausias ir įvairias vaišes: kavą, arbatą, sumuštinius, vyniotinius, pyragus, sausainius, tortelius, pomidorus, agurkus, vynuoges ir duoną kasdieninę. Kadangi buvome gerokai išalkę, tai su sveiku apetitu visi vaišinomės šia labai spalvinga maisto įvairove, gausiai išdėliotą ant penkių stalų.

Agapė  neapsėjo  be  kalbų. Pasisakymų pradžią padarė Danguolė Juršienė, o po jos, labai istoriškai ir dvasiškai vertingą medžiagą apie kunigaikščius Radvilas perteikė kunigas  Rimas  Mikalauskas. Po šios turtingos paskaitos, pasisakė  mūsų parapijos pirmininkas kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas,  padėkojęs visam surinkimui už  aukas, surinktas Panevėžio bažnyčios statybai.

Visi nuostabiai turiningai pabendravę ir reformatoriškos dvasios pakylėti pradėjome skirstėmės ir ruošėmės  kelionei į namus. Atsisveikindami, prižadėjome ir vėl susitikti jau kitais metais šioje  nuostabioje,  mums reformatams nepaprastai brangioje istorinėje vietovėje.

Emilis Valkiūnas
Nuotraukos Palmyros Griciūnienės

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 

Juozas Mišeikis8 606 09273       

 

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas