Reformacijos 500 metų jubiliejaus paminėjimas Panevėžyje

Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais.

Spalio 4 dieną, siekdama paminėti 500 metų Reformacijos jubiliejų, Panevėžio Evangelinė bažnyčia, bendradarbiaudama su  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja  biblioteka, joje surengė paskaitą-diskusiją tema Pagrindinės XVI a. Reformacijos idėjos ir jų paplitimas Lietuvoje. Į renginį atvyko grupelė ir Panevėžio evangelikų reformatų parapijos atstovų.

Renginio pradžioje buvo atlikta Martyno Liuterio sukurta giesmė Tvirčiausia apsaugos pilis.

Lektorius iš JAV, pastorius Chris Lewis pristatė pagrindines XVI a. Reformacijos idėjas – 5 Solas, kurios pakeitė pasaulį.

  1. Vien tik Raštas; 2. Vien per Tikėjimą; 3. Vien per Malonę; 4. Vien tik Kristus; 5. Vienam Dievui garbė.

Lietuvos edukologijos universiteto istorikas, doc. dr. Deimantas Karvelis papasakojo apie Reformacijos pradininką Martyną Liuterį, šveicariškosios Reformacijos veikėjus Joną Kalviną, Ulrichą Cvinglį, lietuvius Reformacijos šauklius Abraomą Kulvietį, Martyną Mažvydą, Mikalojų Radvilą Rudąjį ir kt.  Lektorius plačiai nušvietė mokyklų kūrimosi svarbą, Šventojo Rašto spausdinimą gimtąja kalba ir kt.

Renginio pabaigoje lektoriai atsakė į klausytojų klausimus.

Nepastebimai prabėgo dvi rimties ir susikaupimo valandos, nes lektorių įžvalgos vertė daugelį susimąstyti, kokia svarbi Europai ir pasauliui buvo Reformacija, palikusi neišdildomą žymę ir Lietuvos istorijoje.

Dėkingi organizatoriams už surengtą prasmingą Reformacijos 500 metų jubiliejaus paminėjimą.

Palmyra Griciūnienė

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376