Lapkričio 12 dieną į šventines pamaldas susirinko nemažai parapijiečių ir du kunigai: iš Amerikos į Lietuvą dešimties metų misijai atvykęs kunigas Frankas van Dalenas, kuris šiuo metu reziduoja Kaune, ir parapijos administratorius vicesuperintendentas kunigas Raimondas Stankevičius.

Pamaldas pradėjome Martyno Liuterio sukurta giesme Tvirčiausia apsaugos pilis. Pamokslą sakė gerb. mūsų svečias kunigas Frankas van Dalenas.

Jis priminė, kad Martynas Liuteris 1517m.spalio 31 dieną prikalė 95 tezes prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų, aiškino šių tezių atsiradimo esmę. Kunigas paminėjo 5 idėjas – Solas, tačiau nuodugniai aiškino pirmąją – Vien tik Raštas. Kunigui vertėjavo parapijietė Laima Juodgudytė. Pamaldose pakiliai giesmėmis, maldomis šlovinome Viešpatį.

Po pamaldų rinkomės tradicinei agapei, kurią malda pradėjo kunigas Raimondas Stankevičius. Parapijiečių vardu pasveikinome kunigus su Reformacijos Jubiliejumi ir padėkojome už pakylėtas šventines akimirkas bažnyčioje. Pasidalinome įspūdžiais iš šventinių renginių kitose parapijose, kunigas Frankas van Dalenas pasidalino mintimis apie misiją Lietuvoje ir kitose šalyse, apie savo šeimą ir tarnystę Viešpačiui. Apgailestavome, kad į šventines pamaldas neatvyko mūsų viešnagės Kaune metu pakviesti Kauno parapijos tikėjimo broliai ir sesės.

Su viltimi žiūrime į ateitį. Sekančios pamaldos – Amžinybės sekmadienį. Rinksimės į pamaldas taip pat šventiškai nusiteikę, tačiau jos turėtų būti kiek kitokios...

 Sigita Audickienė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 

Juozas Mišeikis8 606 09273       

 

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas