Lapkričio 12 dieną į šventines pamaldas susirinko nemažai parapijiečių ir du kunigai: iš Amerikos į Lietuvą dešimties metų misijai atvykęs kunigas Frankas van Dalenas, kuris šiuo metu reziduoja Kaune, ir parapijos administratorius vicesuperintendentas kunigas Raimondas Stankevičius.

Pamaldas pradėjome Martyno Liuterio sukurta giesme Tvirčiausia apsaugos pilis. Pamokslą sakė gerb. mūsų svečias kunigas Frankas van Dalenas.

Jis priminė, kad Martynas Liuteris 1517m.spalio 31 dieną prikalė 95 tezes prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų, aiškino šių tezių atsiradimo esmę. Kunigas paminėjo 5 idėjas – Solas, tačiau nuodugniai aiškino pirmąją – Vien tik Raštas. Kunigui vertėjavo parapijietė Laima Juodgudytė. Pamaldose pakiliai giesmėmis, maldomis šlovinome Viešpatį.

Po pamaldų rinkomės tradicinei agapei, kurią malda pradėjo kunigas Raimondas Stankevičius. Parapijiečių vardu pasveikinome kunigus su Reformacijos Jubiliejumi ir padėkojome už pakylėtas šventines akimirkas bažnyčioje. Pasidalinome įspūdžiais iš šventinių renginių kitose parapijose, kunigas Frankas van Dalenas pasidalino mintimis apie misiją Lietuvoje ir kitose šalyse, apie savo šeimą ir tarnystę Viešpačiui. Apgailestavome, kad į šventines pamaldas neatvyko mūsų viešnagės Kaune metu pakviesti Kauno parapijos tikėjimo broliai ir sesės.

Su viltimi žiūrime į ateitį. Sekančios pamaldos – Amžinybės sekmadienį. Rinksimės į pamaldas taip pat šventiškai nusiteikę, tačiau jos turėtų būti kiek kitokios...

 Sigita Audickienė

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction