Reformacijos Jubiliejinės pamaldos Panevėžio parapijoje

Lapkričio 12 dieną į šventines pamaldas susirinko nemažai parapijiečių ir du kunigai: iš Amerikos į Lietuvą dešimties metų misijai atvykęs kunigas Frankas van Dalenas, kuris šiuo metu reziduoja Kaune, ir parapijos administratorius vicesuperintendentas kunigas Raimondas Stankevičius.

Pamaldas pradėjome Martyno Liuterio sukurta giesme Tvirčiausia apsaugos pilis. Pamokslą sakė gerb. mūsų svečias kunigas Frankas van Dalenas.

Jis priminė, kad Martynas Liuteris 1517m.spalio 31 dieną prikalė 95 tezes prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų, aiškino šių tezių atsiradimo esmę. Kunigas paminėjo 5 idėjas – Solas, tačiau nuodugniai aiškino pirmąją – Vien tik Raštas. Kunigui vertėjavo parapijietė Laima Juodgudytė. Pamaldose pakiliai giesmėmis, maldomis šlovinome Viešpatį.

Po pamaldų rinkomės tradicinei agapei, kurią malda pradėjo kunigas Raimondas Stankevičius. Parapijiečių vardu pasveikinome kunigus su Reformacijos Jubiliejumi ir padėkojome už pakylėtas šventines akimirkas bažnyčioje. Pasidalinome įspūdžiais iš šventinių renginių kitose parapijose, kunigas Frankas van Dalenas pasidalino mintimis apie misiją Lietuvoje ir kitose šalyse, apie savo šeimą ir tarnystę Viešpačiui. Apgailestavome, kad į šventines pamaldas neatvyko mūsų viešnagės Kaune metu pakviesti Kauno parapijos tikėjimo broliai ir sesės.

Su viltimi žiūrime į ateitį. Sekančios pamaldos – Amžinybės sekmadienį. Rinksimės į pamaldas taip pat šventiškai nusiteikę, tačiau jos turėtų būti kiek kitokios...

 Sigita Audickienė

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376