Velykų pamaldos Panevėžio parapijoje

Kiekvienais metais švenčiame  gražiausią Metų šventę – Velykas – Viešpaties Kristaus Prikėlimo šventę. Tikėjomės tikro pavasario, deja, rytą pažvelgus pro langą – gili žiema- visur balta balta. Laimei, tai truko gana trumpai ir jau, lietui lyjant, vykome į bažnyčią.

Pamaldas laikė parapijos administratorius vicesuperintendentas kunigas Raimondas Stankevičius. Pamaldos prasidėjo parapijos choro atliekama giesme „Linksminkis, žeme, džiaukis žmonija“. Klausėmės Dievo žodžio, pamokančios homilijos, dauguma parapijiečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje, malda, giesmėmis šlovinome Viešpatį.

Pasibaigus pamaldoms, pasveikinome Gerb.kunigą Raimondą Stankevičių su gražiu 50-ties metų Jubiliejiniu gimtadieniu. Parapijiečių vardu Jį sveikino parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt.P.R.Puodžiūnas ir S.Audickienė, o parapijiečiai pagiedojo sveikinimo giesmę „Sveikiname Jus širdingai“.

Po pasveikinimo dar nuskambėjo choro atliekama giesmė „Atgimsta Kristus“.

Už dvasingas, pakylėtas akimirkas esame dėkingi Viešpačiui, leidusiam vėl džiaugtis buvimu kartu su tikėjimo namiškiais. Palinkėję vieni kitiems gerų ir gražių dalykų, skirstėmės į namus, o kunigas išskubėjo į Kėdainius. Mes savo šeimose pasidžiaugėme Viešpaties Prikėlimo tikrove, nes tik ši prasmė pripildo mūsų širdis vilties ir suteikia jėgų ateičiai džiaugsmingai gyventi.  

Sigita Audickienė

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376