Kapinių šventė Šilaičiuose ir sekmadienio pamaldos bažnyčioje

Rugpjūčio 26–ąją panevėžiečiai rinkosi į šiais metais paskutinę Kapinių šventę Šilaičiuose. Susirinko nemažas būrelis parapijiečių. Prieš pamaldas ne vienas aplankė savo artimųjų kapus, padėjo gėlių, o vėliau pamaldų metu Maldoje prisiminė savo mielus artimuosius, kurių kūnai ilsisi šiose ar įvairiose kitose kapinėse. Kapinių šventės pamaldas laikė parapijos administratorius vicesuperintendentas kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Kunigo pamokslas vertė susimąstyti apie šio gyvenimo trapumą ir palaimą amžinybėje, apie Kristaus mokymo tiesas. Kunigas akcentavo, kad prisimindami savo iškeliavusius artimuosius nepamirštume svarbiausiojo – kaip Šv. Raštas įspėja Jn 12,43: „Deja, žmonių pagarbą jie brangino labiau už Dievo garbę.Tai yra tikėjimo esmė. Nenusisukti nuo Dievo dėl žmogaus. Bet žmogų pasukti link Dievo, – sakė kunigas.

Po pamaldų, įsiamžinę tradicinei nuotraukai, vykome į bažnyčią, kurioje 14 val. prasidėjo sekmadienio pamaldos su Viešpaties Vakariene. Kunigas pasidžiaugė, kad dauguma susirinkusiųjų į bažnyčią dalyvavo ir Kapinių šventėje Šilaičiuose. Giesmėmis, Dievo Žodžiu šlovino Viešpatį, klausė įdomaus kunigo pamokslo apie tai, kaip svarbu suprasti Švento Rašto aiškinimą šių dienų Bažnyčioje pamaldų metu. Buvo kalbama apie vyrų ir moterų aprangą, galvos apdangalus bei tikėjimo tiesas.

Paskelbdamas įvairius parapijai svarbius skelbimus, kunigas pakvietė visus dalyvauti tradicinėje visos Lietuvos reformatų Kapinių šventėje Dubingiuose, kuri įvyks rugsėjo 8 dieną 11 val., šeštadienį. Šventė yra skirta prisiminti kunigaikščius Radvilas ir kitus reformatus, palaidotus buvusios Dubingių bažnyčios vietoje ar ir tuos kurie iškeliavo Viešpaties Amžinybėn kitose vietose.

Nemažai parapijiečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje.

Po pamaldų dar nesiskirstėme į namus. Susirinkusiųjų vardu pasveikinome ilgametę parapijos narę, Garbės seniūnę, prieš daugiau nė 25 metus vieną iš parapijos suburėjų – Marytę Naktinienę, rugpjūčio 1 dieną atšventusią garbingą 90–ties metų sukaktį. Pagiedojome Jai giesmę Sveikiname Jus širdingai, padėkos žodį tarė pati Jubiliatė.

Po pamaldų Agapėje klausėmės Marytės prisiminimų, tarėmės dėl kelionės į Dubingius, vaišinomės skaniu Jubiliatės tortu. Džiaugėmės, kad Dievo vedami, šiandien galėjome būti su tikėjimo broliais ir sesėmis abiejose pamaldose.

 

Palmyra Griciūnienė

Nuotraukos autorės 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376