Velykų šventė Panevėžyje

Kiekvienais metais švenčiame gražiausią metų šventę – Velykas – Viešpaties Jėzaus Prikėlimo šventę. Džiugu, kad parapijiečiai ir jų svečiai gausiai susirinko į Velykų pamaldas. Šventines pamaldas laikė vicesuperint. parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius.

 Jas giesme „Linksminkis, žeme, džiaukis žmonija“ pradėjo parapijos choras. Jaudinančia krikščionių surinkimo akimirka tapo kun. Raimondo Stankevičiaus pamokantis, verčiantis susimąstyti ir pasvarstyti, pamokslas.

Skelbimų metu kun. Raimondas Stankevičius perskaitė LR Seimo narių Povilo Urbšio, Irenos Degutienės ir kitų velykinius sveikinimus bei parapijos seniūnų valdybos sveikinimą. Taip pat pakvietė dalyvauti iškilmingose pamaldose Kaune, kurios vyks balandžio 27dieną.

 Didžioji dalis tikinčiųjų dalyvavo Viešpaties Vakarienėje – dalijosi duona ir vynu. Velykas pasitikome, atvėrę širdis Jėzui, tikėdamiesi vilties ir Jėzaus Kristaus šviesos, juk Jis vienas turi galią vietoj kietos akmeninės širdies duoti mums jautrią širdį ir amžiną gyvenimą savo karalystėje.

Po pamaldų pasveikinome buv. parapijos seniūnų valdybos pirmininką Petrą Klybą garbingo 95 metų Jubiliejinio gimtadienio proga. Parapijiečių vardu jį sveikino parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas, seniūnas Donatas Skiauteris, kunigas Raimondas Stankevičius, Garbės seniūnė Marytė Naktinienė, o parapijiečiai pagiedojo sveikinimo giesmę „Sveikiname Jus širdingai“. Jubiliatas tarė atsakomąjį žodį. Išeinantieji rankos paspaudimu atsisveikino ne tik su gerb. kunigu, bet ir sveikino Jubiliatą. Parapijos choristai tuo metu giedojo giesmę „Ačiū Tau, Viešpatie“.

Pabaigoje bendrai nuotraukai sustojo šiose pamaldose dalyvavusieji ir per 29 metus parapijai vadovavę parapijos seniūnų valdybos pirmininkai: Irena Atkočiūnienė, Petras Klybas, Irena Kartanienė ir dabartinis pirmininkas Petras Puodžiūnas kartu su kunigu Raimondu Stankevičiumi.
Už dvasingas, pakylėtas akimirkas esame dėkingi Viešpačiui, leidusiam vėl džiaugtis buvimu kartu su tikėjimo namiškiais.

Gaivus pavasarinis lietutis po  pamaldų mus parlydėjo namo. Turbūt daug kas sėdo prie gausiais valgiais nukrauto ir bundančios gamtos simboliais – išsprogusio beržo, kačiukais nusagstytų karklų šakelėmis, sužėlusių javų žaluma – papuošto Velykų stalo.

 Nuotraukose sustabdytos šventės akimirkos.

Palmyra Griciūnienė

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376