Panevėžiečiai Kauno parapijos šventėje

Išaušo nuostabus balandžio 27-osios rytas. Keturiolika Panevėžio reformatų trimis automobiliais pasukome Kauno link. Pati gamta nuteikė džiugiai kelionei. Nuo amžiumi vyriausios  ir niekada neatsisakančios vykti į išvykas parapijietės Valerijos Baltušienės iki jos anūkių Vilmos ir Agnės, parapijos pirmininko Petro Romualdo, keleto seniūnų ir parapijiečių pakilios nuotaikos vedini palikome Panevėžį.

Netoli Kėdainių, sustoję minutėlei poilsio, sutikome į iškilmingas pamaldas vykstančius biržiečius. Rankų paspaudimai, apsikabinimai, draugiškas trumpas pokalbis su pažįstamais ar giminaičiais. Ir taip dar vienas ekipažas prisidėjo prie mūsų. Kelionės tikslas pasiektas, susitikimas su jau puikiai pažįstamu kunigu Franku van Dalenu ir jo žmona Emily, Kauno parapijos pirmininku Žydrūnu Pavinkšniu, pirmininko pav. Egle Grucyte, Bažnyčios ekonomu Merūnu Jukoniu ir kitais parapijiečiais. Maloniai pabendravome su į Kauno ev. reformatų bažnyčios pastato atgavimo pamaldas atvykusiu generaliniu superintendentu kunigu Tomu Šernu, Biržų klebonu kunigu Rimu Mikalausku, LS nariu Povilu Urbšiu ir kitais garbingais svečiais.

Pamaldas pradėjo kunigas Frankas van Dalenas, jam asistavo ir Dievo Žodį skaitė lektorius Dainius Jaudegis, padėkos malda meldėsi Vilniaus klebonas kunigas Raimondas Stankevičius, jaudinantį pamokslą pirmiau vaikučiams, o po to visiems susirinkusiems “Dievo bažnyčia – parapija ir pastatas”  sakė kun. Rimas Mikalauskas. Giesmes giedojo susirinkusieji, Vilniaus reformatų choras “Giesmė”, Radvilos jaunimas, Kauno parapijos atstovės.

Kauno ev. reformatus sveikino Lietuvos Evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas pastorius Gabrielius Lukošius, Seimo narys Povilas Urbšys, LRIKD pirmininkas Donatas Balčiauskas, Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas, Vilniaus ir Panevėžio parapijų pirmininkai Giedrius Vaitiekūnas ir Petras Romualdas Puodžiūnas, negalėjusių atvykti brangių parapijai žmonių sveikinimus perskaitė pirmininko pav. Eglė Grucytė.

Kauno parapijos pirmininkas padėkojo visiems atvykusiems į iškilią šventę.

Džiaugsmas ir pakili nuotaika vyravo visų pamaldų metu. Ačiū Dievui, teisingumas įvyko. Kauno evangelikų reformatų bažnyčia grąžinta tikintiesiems. Šio momento buvo laukta ištisus 80 metų.

Po iškilmingų pamaldų vaišinomės agapėje, dalinomės įspūdžiais, širdyse dėkojome Dievui už nuoširdžią bendrystę ir pakylėtas akimirkas.  Laikas prabėgo labai greitai. Šilti atsisveikinimai ir išvykimas į namus.    

Dėkojame kauniečiams, sukvietusiems visų parapijų reformatus į garbingą Kauno evangelikų reformatų Bažnyčios pastato atgavimo šventę.

Palmyra Griciūnienė

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376