Pamaldos Salamiestyje

Turtingas savo istorija Salamiesčio evangelikų reformatų surinkimas šiandien egzistuoja kaip Biržų evangelikų reformatų parapijos filija. Čia išdidžiai, šventoriaus ir jame kapinaičių apsupta stovi, matyt 1830 metais atstatyta ar renovuota evangelikų reformatų bažnytėlė. Liko dar Salamiestyje keli gyvi reformatai, gyvenantys šalia bažnytėlės.

Jau 20 a. pirmoje pusėje, tarpukaryje, čia nebebuvo vietoje reziduojančio dvasininko - klebono. Pamaldas atlaikydavo šventėjas - sykiu vargonininkas iš vietinio surinkimo. Kunigas atvykdavo iš Papilio evangelikų reformatų parapijos karts nuo karto atlaikyti eucharistines pamaldas – švęsdavo Viešpaties vakarienę. Viena tokių tradicinių kunigo atsilankymo dienų būdavo sekmadienis prieš Šv. Baltramiejaus dieną. Šią tradiciją prisimenant, šiemet, sekmadienį prieš Šv. Baltramiejaus dieną buvo paskelbtos evangelikų reformatų kapinių šventės pamaldos Salamiestyje. Į pamaldas susirinko ne tik visi Salamiesčio reformatai. Atvyko iš šio surinkimo kilę vaikaičiai ir provaikaičiai. Paminėti savo protėvių. Pamaldose buvo minimos Gasparevičių, Tatorių, Ajučių, Naktinių ir kitų reformatų šeimų, čia gyvenančių ir gyvenusių, pavardės. Nedidelė bažnytėlė prisipildė ir atgijo giesmėmis, malda ir Dievo Žodžiu. Kapinių šventės liturgijos pamaldas laikė ir Dievo Žodį (1 Kor 13 skyrius) skelbė šios filijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas. Pamaldose dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys nuo Biržų-Kupiškio Valdemaras Valkiūnas, apsilankęs pirmą kartą šioje bažnytėlėje. Pasibaigus pamaldoms dar ilgai pamaldų dalyviai nesiskirstė, bendravo šventoriuje ir lankėsi kaimynystėje, prie bažnytėlės stovinčiuose Gasparevičių ir Naktinių sodybose. Prisiminė senus, gražius laikus, kai čia dar virė gyvenimas. Dabartinė padėtis liūdna, dėl sunykusio surinkimo ir apskritai Lietuvos demografinės padėties. Neaplenkė ši neganda ne tik Salamiesčio reformatų, bet ir visos gyvenvietės. Jau keleri metai, kai uždaryta savo istorija garsi Salamiesčio mokykla... Jos dar šviesus, nesunykęs pastatas tebestovi naujojoje Salamiesčio dalyje. Salamiesčio gyventojai – jaunimas, neturėdami pajamų šaltinio, išvyksta į Lietuvos didmiesčius ar užsienin, o senieji – Anapilin.... Prieš mėnesį ir Salamiesčio reformatai taip pat neteko po ligos pas Viešpatį išėjusios Danutės Gasparevičienės iš Tatorių giminės.

Dievas žino, ar ateis kada geresni laikai Salamiestin? Kadaise yra buvę ir labai blogų – karų, epidemijų laikų ir gerų laikų, kai vietinių gyventojų gausėjo. Toks atgimimas įvyko evangelikų reformatų surinkime 19 a. pirmoje pusėje. Šiandien Salamiestin susirinkę evangelikai reformatai čia randa gražiai sutvarkytą bažnytėlę ir aplink ją prižiūrimas senas sodybas su ūkiniais pastatais. Iš tiesų čia yra vietos sodybose susirinkti į kelių dienų dvasinių mokymų vasaros stovyklėles suaugusiems su šeimomis ar jaunimui, kaimo sąlygose. Kartu pasidarbuoti tvarkant pačią bažnytėlę, jos aplinką, pažinti vieni kitus, augti Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime ir Jo mokyme. Pavakaroti prie laužo ir pašlovinti Dievą jaukioje bažnytėlėje. Susirikusieji, pamaldų dalyviai, sutarė pagal seną tradiciją, kasmet susirinkti kapinių švenčių pamaldoms prieš Šv. Baltramiejaus dieną. Jei Viešpats laimins, tai 2024 metais pačią Šv. Baltramiejais dieną – šeštadienį, 12 valandą kviečiame Bažnyčion, prisiminti užmigusius Viešpatyje ir pasimelsti už jų vaikaičius – likusius išblaškytus jų palikuonis šioje gyvenimo kelionėje, pašlovinti Dievą. Po pamaldų, susirinksime krikščioniškon agapėn pabendravimui prie suneštinių vaišių stalo, šalia bažnytėlės esančioje sodyboje. Liekame taip pat su mintimis apie bent vienos nakvynės evangelikų reformatų dvasinio ugdymo ir pabendravimo stovyklėlę suaugusiems ir vaikams prie Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlės ateityje. Senųjų evangelikų reformatų – salamiestėnų gyventojai pasiruošę atverti savo sodybų namus ir širdis – savo bažnytėlę jaunystei ir Dievo šlovei.

InfoRef_LT

Foto:

Salamiesčio ev. ref. bažnytėlės data mūro sienoje

Salamiesčio ev. ref. bažnytėlėje pamaldų dalyviai

Salamiesčio ev. ref. bažnytėlės interjeras

Salamiesčio ev. ref. bažnytėlė nuo kelio per Salamiestį

Salamiesčio ev. ref. bažnytėlės iškaba

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376