Joe Carter

Kodėl mes mokome savo vaikus skaityti? Turbūt niekada apie tai net nesusimąstėte. Juk niekas niekada jums net neuždavė tokio klausimo: "Ar Jūs norite, kad Jūsų vaikas išmoktų skaityti, ar Jūs manot, jog tai nebūtina?" (Jeigu taip paklaustų jūsų vaiko mokytoja, turbūt pradėtumėt ieškoti savo vaikui kitos mokyklos).

Raštingumą laikome taip akivaizdžiai naudingu mūsų gyvenime, kad net nesvarstome, jog galima nemokyti vaikų skaityti. Tačiau retai susimąstome, kodėl mokome vaikus skaityti. Ir jei jūs esate krikščionys tėvai, atsakymas į šį klausimą turėtų būti akivaizdus: "kad jie galėtų skaityti Bibliją."

Biblija yra pats svarbiausias tekstas, užrašytas pasaulio istorijoje. Tai svarbiausias tekstas, kurį jūsų vaikas kada nors skaitys. Tony Reinke sako: "Nuo tada, kai Mozė nusileido nuo kalno su dviem plokštėm rankose, visa literatūra gali būti padalinta į dvi kategorijas: Kategorija A - Biblija, Kategorija B - visos kitos knygos.

Faktas, kad išmokus skaityti Bibliją, jūsų vaikai galės taip pat suprasti kelio ženklus, SMS žinutes ir "Karą ir Taiką", - tai yra taip pat naudinga. Bet visa kita, palyginus su Biblija, yra tik antraeilio svarbumo dalykai.

Kai kurie misionieriai praleidžia metus ar net dešimtmečius patys besimokydami kaip išmokyti rašto neraštingus žmones.. Kodėl? Pirmiausia, kad suteiktų tiems žmonėms įrankius, kurių reikia, kad galėtų skaityti Dievo Žodį patys. Kaip krikščionys tėvai - misionieriai savo vaikams – taip ir mes norime, kad mūsų vaikai išmoktų skaityti, kad ir jie vieną dieną galėtų patys skaityti Bibliją.

Toks jūsų požiūris į mokymą suteiks ilgalaikę naudą jūsų vaikams. Užuot matydami raštingumą kaip priemonę skaitymui, mąstykime, kad tai yra priemonė, kurios tikslas, kad vaikai skaitytų Bibliją.

Kaip skaityti Knygų Knygą

Tai gali atrodyti nereikšmingas skirtumas. Juk vaikai, kurie mokosi skaityti, greičiausiai galės skaityti Bibliją.

Tikriausiai tai atrodys kaip bereikalingas teiginys. Vaikai, kurie išmoksta skaityti, be abejo, sugebės skaityti Bibliją. Nors tai tiesa, neįtikėtinas skirtumas atsiranda, kai mes mokome skaityti, pirmiausia, dėl Rašto skaitymo. Nesvarbu, koks jūsų vaiko raštingumo ugdymo etapas, - ar kūdikis, besimokantis žodžių pirmą kartą savo gyvenime, ar mokinys, kuris jau mokosi raiškiai skaityti - laikykite savo tikslu suformuoti skaitymo įgūdžius, kad galėtų sklandžiau skaityti literatūrą iš A kategorijos.

Kada skaitymo tikslas bus skaityti Bibliją, jūs mąstysite visai kitaip apie vaiko raštingumo ugdymą. Pradėsite atpažinti mažus būdus, kur yra svarbiau sutelkti dėmesį, ypač pradžioje besimokant skaityti, tai padės jiems tapti geresniais Dievo Žodžio skaitytojais. (Žinoma, jie taip pat gaus papildomą naudą, nes bus geresni ir kitokios literatūros skaitytojai).

1940 metais Amerikos filosofas ir mokytojas Mortimer J. Adler parašė veikalą "Kaip skaityti knygą." Adler sakė, kad jo knyga yra skirta skaitytojams, kurių pagrindinis tikslas skaitant knygas yra įgyti geresnį supratimą. Kadangi tai yra tiesioginis Biblijos skaitymo tikslas (Patarlių 4:7) ir dėl to, kad Adler‘io gairės skaitymui tinka visoms svarbioms Vakarų pasaulio knygoms, todėl jo metodika gali padėti mums ruošti savo vaikus skaityti Svarbiausią Knygą.

Pirmas skaitymo etapas yra elementarus skaitymas. Adler pažymi, kad šio etapo keturios stadijos  maždaug atitinka, ką mokyklose mokoma pirmaisiais metais:

1 Stadija: Pasiruošimas skaitymui - tai gebėjimas sekti nurodymais, gebėjimas sutelkti dėmesį ir panašiai.

2 Stadija: Žodžių supratimas - tai gebėjimas atpažinti ir perskaityti paprastus žodžius, sugebėjimas, naudojant kontekste esančias užuominas, suprasti žodžių prasmę ir panašiai.

3 Stadija: Funkcinis raštingumas - tai sparti žodyno kūrimo pažanga, geresni gebėjimai naudoti kontekstą, suprantant prasmę ir panašiai.

4 Stadija: Pažengęs raštingumas - tai tobulinimas ir sutvirtinimas gebėjimų iš ankstesnių stadijų.

Šiame straipsnyje apžvelgsime pirmas dvi stadijas.

1 Stadija: Pasiruošimas skaitymui

Šios stadijos tikslas yra išugdyti pasirengimą Biblijos skaitymui, suformuojant vaikui norą išmokti skaityti, kad galėtų pats skaityti Bibliją. Net prieš vaikui išmokstant abėcėlę, jūs galite pradėti ruošti vaiko širdį ir protą girdėti Dievo Žodį, (1) padrąsindami juos atkartoti jūsų skaitymo įpročius ir (2) atskleisdami jiems Biblijos istorijas ir vaizdus.

Pagrindinis būdas išmokyti vaiką „norėti“ yra per pamėgdžiojimą. Jie nuolat stebi suaugusiuosius, norėdami suprasti, kokį jų elgesį jie norėtų mėgdžioti. Vaikas prašo gurkšnio kavos iš jūsų puodelio ne vien dėl to, kad jiems yra smalsu koks tai yra skonis, bet ir dėl to, kad jie susieja kavos gėrimą su subrendimu ir buvimu suaugusiu. Jie stebi mamą ir tėtį darant tai, ko vaikai nedaro, ir todėl jie iškart daro prielaidą, kad tai turi būti trokštama. Dėl šio noro mėgdžioti būtina, kad vaikai nuolat jus matytų skaitančius Bibliją. Jei Jūs norite, kad vaikas susietų Biblijos skaitymą su branda, ypač su subrendusių krikščionių įpročiu.

Jūs tikriausiai galvojate, ypač jei turite jau pypliuką, jog negalėsite atidžiai Biblijos skaityti Bibliją, kad vaikai, esantys aplink, tikrai trukdys. Ir tai yra tikra tiesa. Yra sudėtinga, ką nors produktyvaus atlikti šalia kūdikių, tuo labiau, kai Biblijos skaitymas reikalauja labiau sutelkto dėmesio. Taigi, jums reikės paaukoti kažkiek savo laiko. Jums reikės rasti laiko, kada jūs galėsite pabūti tik su Viešpačiu ir skaityti Jo Žodį, ir taip pat rasti laiko, kada jūsų vaikai galės matyti jus skaitančius Raštą. Pastarasis laikas yra naudingas ugdymui tiek jūsų vaiko, tiek ir jūsų pačių.

Kitas būdas sužadinti jūsų vaiko troškimą Biblijai yra supažindinti juos su istorijomis ir vaizdais iš Biblijos. Ankstesniais laikais tai reiškė garsiai skaityti savo vaikams suaugusių Biblijos vertimą. Deja, tai dažnai turėdavo priešingą rezultatą, nei norėta. Kada vaikai girdi kalbą, kurios jie nesupranta, jiems tai sukelia nuobodulį ir gali išugdyti neigiamas sąsajas ir ateityje vengti skaityti Bibliją.

Galimas sprendimas - naudoti adaptuotą, pritaikytą vaikams Biblijos versiją, kuri išsaugo prasmę, bet ne tekstą, kuris yra užrašytas lengviau suprantama kalba. Šiandien mes turime platų pasirinkimą vaikams pritaikytų Biblijų.

Kitas sprendimas, labiausiai tinkamas priešmokyklinukams, - skaityti jiems knygas, kuriose yra vaikams atrinktos Biblijos istorijos. Kadangi šiose knygose istorijos iš Dievo Žodžio taip pat yra pritaikytos vaikams, jos gali suteikti esminę naudą, kad jūsų vaikams patiktų įsitraukti į Rašto skaitymą. Šioje raidos stadijoje tai yra vienas iš svarbiausių ilgalaikių tikslų, kurių tikimės pasiekti.

2 Stadija: Žodžių supratimas

 Šioje stadijoje vaikai plečia savo žodyną, išmokdami naujų žodžių prasmes. Dažniausiai žodžių prasmes pradedame suprasti iš pasakojamo konteksto. Skaitant Bibliją, tarp kitko, yra būdas ugdyti žodžių supratimą, kuris bus malonus ir jums, ir jūsų vaikui: išsiveskite vaiką laukan.

19-oji Psalmė moko: "Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai" (2-3 eilutės). Viešpats kalba su mums per šį Dievo apreiškimą kūrinijoje, kaip ir per savo žodinį apreiškimą Biblijoje. Kadangi tai yra dvi Dievo tiesos formos, mes turėtume skirti dėmesio abiems apreiškimams. Atidus dėmesys Dievo apreiškimu gamtoje gali praturtinti ir mūsų Švento Rašto skaitymą.

Scott Steltzer paaiškina: "Širdis, sutelkta į kūrinijos giesmę, yra geriau pasiruošusi suvokti ir mėgautis Rašto tiesomis. Tai yra tiesa, net ir paprasčiausiuose dalykuose. Akimirką pažaiskime kartu, ir garsiai perskaitykime sau šį sąrašą. Užmerkite akis po kiekvieno žodžio ir leiskite savo mintims suformuoti sąsajas su Biblija: Avys. Žalios pievos. Žvaigždės. Saulė. Medis. Šakelė. Sėkla. Šaknis. Šviesa. Dangus. Uola. Srovės. Smėlis. Tvanas. Debesis. Žaibas. Griaustinis. Kalnas. Laukai. Uolos  kraštas. Dulkės. Akmuo. Skėriai. Gėlės. Žvirbliai. Dykuma. Jūra. Ugnis. Vanduo. Kai augame Dievo pažinime per abu - Jo Žodį ir Jo pasaulį, mes žiūrėdami į kūriniją galime pagilinti savo supratimą apie Dievą.

Žinoma, vaikas gali išmokti apie avis, skėrius, garstyčios grūdą tiesiog skaitydamas apie juos. Bet jis išugdys daug gilesnį susidomėjimą, kai jis tai patirs ir kūrinijoje - liesdamas pats pirštais avies vilną, girdėdamas skėrių triukšmą laukuose ar pajusdamas garstyčios grūdo mažumą savo liežuviu.

Pasivaikščiojimas gamtoje ir gyvūnų stebėjimas nėra vien tik pramoga. Ši veikla yra būdas patirti Dievo apreiškimą kūrinijoje, kuris gali turėti visą gyvenimą trunkančią įtaką, kaip jūsų sūnus ar dukra skaitys Bibliją.

Vertė lekt. Vaidotas Ickys

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas