Amerikos jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios kvietimu 2014 metų birželio 6 – 14 dienomis Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas, atstovaudamas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai, buvo išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas ir lankė šios Bažnyčios parapijas, dalyvavo Sinodo suvažiavime.

Amerikos jungtinė reformatų presbiterionų Bažnyčia (AJRPB) – viena iš nedidelių, bet seniausių reformatų ir presbiterionų Bažnyčių ir yra koncentruota daugiausia vienoje geografinėje teritorijoje – Pietų ir Šiaurės Karolinos valstijose, tačiau jos parapijų yra visoje JAV bei Kanadoje. Bažnyčia jungia apie 40 000 tikinčiųjų, tvirtai laikosi Reformatų konfesinių raštų – presbiterionų Westminsterio išpažinimo knygos bei Didžiojo ir Mažojo katekizmų. Bažnyčia pasižymi aktyvia misijine veikla ir visuomeniniu bei teologiniu konservatyvumu, gyvu tikėjimu. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija priėmė sprendimą pakviesti į Lietuvą AJRPB dvasininką bendrai ilgalaikei dvasinei tarnystei. Šiuo tikslu į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą atvyksta svečias kunigas Frank Van Dalen. Šios Bažnyčios kelių delegacijų vizitai numatyti Lietuvoje šių metų rugsėjo ir spalio mėnesio pabaigoje.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas