In memoriam

Vengrijos reformatų Bažnyčios vyskupui emeritui Karoly Toth

2014 m. birželio 16 d. eidamas 84-ius metus mirė Vengrijos reformatų Bažnyčios Dunojaus distrikto vyskupas emeritas, dr. Karoly Toth'as.

Karolis Totas gimė 1931 m. balandžio 3 d. Győrszeme bažnytkaimyje, Vengrija. Vidurinį išsilavinimą gavo baigęs Reformatų kolegiją Papoje, toliau studijavo Vengrijos reformatų teologijos akademijoje ir baigęs 1956 m. buvo ordinuotas kunigu.

1958 metais kun. Karolis Totas buvo išrinktas Krikščionių taikos konferencijos (CPP), kurios būstinė buvo Prahoje, sekretoriumi, 1971 m. – generaliniu sekretoriumi, 1978 m. ši pareigybė pervadinta prezidentu.

1977 metais kun. Karolis Totas buvo išrinktas Vengrijos reformatų Bažnyčios Dunojaus distrikto vyskupu bei paskirtas Kalvino aikštės reformatų bažnyčios Budapešte kunigu.

Nuo 1982 iki 1987 metų Karolis Totas buvo išrinktas Vengrijos reformatų Bažnyčios Sinodo viceprezidentu ir buvo vykdomuoju vyskupu iki 1989 metų.

Nuo 1977 m. iki 1989 m. dr. Karolis Totas buvo Pasaulinės Reformatų Bažnyčių Sąjungos viceprezidentas. 1959-1977 metais dr. K. Totas – Vengrijos Biblijos draugijos sekretorius, 1985-1990 metais – Vengrijos Ekumeninės Bažnyčių Tarybos prezidentas. Nuo 1991 metų iki mirties buvo Ekumeninio mokslo tyrimo centro (Ecumenical Research Center) prezidentas.

Dr. K. Totas priklausė Vengrijos žurnalistų (nuo 1975 metų) bei Vengrijos-Izraelio Draugystės asociacijoms, o 1988-1990 metais – Vengrijos parlamento narys.

1981 metais spalio 4 d. dr. Karolis Totas, Krikščioniškos taikos konferencijos pirmininkas, Vengrijos reformatų Bažnyčios Dunojaus distrikto vyskupas, kaip Pasaulinės Reformatų Sąjungos viceprezidentas, pirmą kartą apsilankė Biržuose, pralaužęs sovietų geležinę uždangą, ir savo vizitu labai pastiprino Lietuvos reformatus. Dr. K. Totas dalyvavo Pjūties padėkos pamaldose, sakė pamokslą, perdavė sveikinimus nuo broliškos Vengrijos reformatų Bažnyčios, nuo Pasaulio Reformatų Sąjungos, kuri tuomet jungė 151 Bažnyčią su apie 60 tūkstančių tikinčiųjų, bei Krikščionių taikos konferencijos, kurios prezidentu jis buvo. Pasiklausyti svečio iš užsienio buvo susirinkusi pilnutėlė Biržų bažnyčia – per 1000 tikinčiųjų. Šios pamaldos buvo įsimintinos ir dėl to, kad tai buvo paskutinės Lietuvos reformatų superintendento kun. Povilo Jašinsko pamaldos Biržų bažnyčioje.

Antrą kartą dr. K. Totas apsilankė Biržuose 1989 m. balandžio 14 d. kaip Pasaulinės reformuotų Bažnyčių Sąjungos delegacijos, kurios sudėtyje buvo kunigai iš Pietų Korėjos, Prancūzijos, Olandijos, JAV, Šveicarijos, Čekoslovakijos, vadovas.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, sekmadienio sesijų uždarymo pamaldose Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, maldoje paminėjo vyskupo emerito, dr. Karolio Toto atminimą. Sinodo aktų memorialų knygoje, šalia kitų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui nusipelniusių asmenų, buvo pažymėtas ir Vengrijos reformatų vyskupo emerito dr. Karolio Toto atminimas.

Vyskupo emerito, dr. Karolio Toto atminimui pamaldos buvo laikomos Budapešto Kalvino aikštės bažnyčioje birželio 30 d.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas