Liepos 30-ąją Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko atminimo ir maldos vakaras „Budėkime dėl santarvės ir taikos“, skirtas Medininkų pasienio poste ir kitose vietose žuvusių valstybės tarnautojų ir pareigūnų atminimui. Prisimenant žuvusiuosius melsta ramybės ir taikos Lietuvai, Ukrainai ir visam pasauliui. 

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas homilijoje apie gėrio ir blogio grumtynes pabrėžė žodžio – galingo ginklo - reikšmę:  „Skaitant Dešimt Dievo įsakymų atrodo, kad viskas vyko ne taip seniai ir ne taip toli, bet viskas vyksta čia ir dabar. Turbūt kiekvienas iš mūsų turi savo „Egiptą“ ir savo pažadėtąją laisvės žemę. Tai natūrali žmogaus būsena. Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų išeiti iš vergijos ir rodo kelią į laisvę. Bet kelias veda per dykumą. Pasitaikius kliūčių, pradedame nekantrauti ir murmėti, lygiai kaip ir Mozės tauta ties Raudonąja jūra ar dykumoje, kai patyrusi alkį ar troškulį prašėsi; „Vesk mus atgal į Egiptą, ten turėjome ko valgyti pilnus katilus“. Atrodytų, jog visokie įsakymair nuostatos suvaržo žmogų, tačiau Dešimt Dievo įsakymų išlaisvina jį. Tai Dievo duodama laisvė ir  malonės pradžia. Dievas sako: jei nori būti laisvas, turėk teisingą santykį su Manimi, šeima, su darbu ir Tėvyne. Su artimu ir su savimi“.

Kun.T.Šernas paminėjo ir maldoje pagerbė kelias dešimtis tarnybos metu žuvusių pareigūnų. Buvo perskaitytos visų žuvusių tarnybos metu pavardės – karių, savanorių, policininkų, ugniagesių, muitininkų, prokurorų. Toks pagerbimas įvyko bene pirmąjį kartą per Nepriklausomybės laikotarpį.

Medininkų pasienio poste žuvusio muitininko Stanislovo Orlavičiaus sūnus Justinas apgailestavo, kad tebesitęsiantis Medininkų teismo procesas neatsako į daugelį jau seniai iškilusių klausimų: „Šiuo metu vienintelis Lietuvoje esantis kaltinamasis nepadeda atskleisti šio tragiško įvykio aplinkybių, prisidengdamas priesaika, duota jau daugiau kaip 20  metų nebeegzistuojančiai valstybei“. Teisininko išsilavinimą turintis J. Orlavičius  kvietė visus būti pilietiškais, patriotiškais, pamiršti žodžius “mano teisė“, bet visad prisiminti „mano pareiga“.

Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinis direktorius Antanas Šipavičius sakė, jog „valstybės pareigūnas yra lyg valstybės karys, kurio pareiga užtikrinti žmonėms normalų gyvenimą“.  Kartais, pasak pareigūno, tai nėra sunku, bet dažnai tarnybai reikia aukoti savo sveikatą, laisvalaikį. Nes kova su blogiu yra sudėtinga ir sunki.

Policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas pabrėžė, kad „ne ginklai, bet vienybė yra mūsų, mažos valstybės, galinga jėga“ ir kvietė taikos ir santarvės vardan pamiršti partijas, asmenines ambicijas.

Atminimo vakaro metu muzikinius kūrinius atliko Aušra Pačegonytė, Paulė ir Žygimantas Galiniai.

Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną susirinkusieji dalyvavo Agapėje, tikėdamiesi, kad ši Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios iniciatyva taps gražia tradicija.  

Auksė Skiparytė 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas