Balandžio 1 ir 2 dienomis vyko virtualios Dvasininkų sesijos, kuriose be kitų klausimų buvo svarstomos tarnystės galimybės ir formos Velykų metu bei galimybė Viešpaties Vakarienę teikti nuotoliniu būdu.

Šis neeilinis klausimas iškilo, nes su tokia sudėtinga situacija šiuo metu tarnaujantys dvasininkai iki šiol nebuvo susidūrę. Istorijos bėgyje pasitaikė labai nedaug atvejų, kai buvo atšauktos pamaldos.

Po ilgų diskusijų, pasitelkiant Dievo Žodį ir Bažnyčios išpažinimo raštus, buvo prieita bendros nuomonės, kad Didžiosios savaitės metu ir Velykų sekmadienį bažnyčiose Viešpaties Vakarienės sakramentas nebus teikiamas.

Buvo svarstyta virtualios Viešpaties Vakarienės galimybė, ir prieita nuomonės, kad virtuali (nuotolinė, internetinė) Viešpaties Vakarienė savo esme niekaip negali pakeisti  įprastos Viešpaties Vakarienės, kai tikintieji gyvai ir kartu surenkami atminti Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus ir Jo pelnyto išgelbėjimo, kartu eina prie Viešpaties stalo ir kartu dalinasi Viešpaties Vakarienės simbolius, todėl virtuali Viešpaties Vakarienė negalima.

Be abejonės Viešpaties Vakarienės sakramentas yra didžiulė paguoda ir pastiprinimas kiekvienam Dievo žmogui, tačiau jis neapibrėžiamas konkrečiu priėmimo dažnumu, datomis ar progomis. Velykų dienos ir kitos pamaldos toliau vyks ir bus tiesiogiai transliuojamos Facebook Reformatų Bažnyčios paskyrose iš trijų bažnyčių – Vilniaus, Kauno ir Biržų, dalyvaujant minimaliam skaičiui tarnautojų – tik tiems, kurie privalo dalyvauti, kad jos įvyktų, o kiti tikintieji raginami neiti į bažnyčias, bet kreiptis į Viešpatį maldoje savo namuose, prisiminti gražią, teisingą ir prasmingą namų pamaldų tradiciją, o Viešpaties Vakarienės sakramentą priimti artimiausių pamaldų metu pasibaigus karantinui bei nuslūgus pavojui užsikrėsti klastingu virusu.

Išskirtiniais ir individualiais atvejais Viešpaties Vakarienės sakramento teikimas, kaip ir individuali sielovada, gali būti teikiamas namuose ar kitose vietose, kai Bažnyčios narys kreipiasi į dvasininką ar Bažnyčios vyresnybę. Tokių patarnavimų metu privaloma laikytis pakankamų saugumo ir higienos reikalavimų.

Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami jame įsišakniję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. (Kol 2,6-7)

Gen. superintendentas
kun. Raimondas Stankevičius
 
InfoRef_LT

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas