Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2021 vasario 27 d. posėdyje nusprendė pareikšti Bažnyčios poziciją dėl rengiamos ratifikuoti Stambulo konvencijos ir kreipiasi į Lietuvos respublikos prezidentą, Lietuvos respublikos Seimą ir visus šalies tikinčiuosius.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos pozicija apie Europos Tarybos Konvencijos (Stambulo konvencija) dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimą:

  • Mes smerkiame bet kokį smurtą  moterų, vyrų ar vaikų atžvilgiu.
  • Mes nepritariame Stambulo konvencijos ratifikavimui.
  • Mes norime turėti teisę išpažinti tikėjimą ir vertybes, kurias mums išdėsto Dievas savo Žodyje (Biblijoje) ir kurį mes pagal savo išpažįstamą tikėjimą interpretuojame per reformatiškos teologijos perspektyvą.

Todėl, tuo metu, kai Seime bus svarstomas Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimas, kviečiame visus tikinčiuosius į visuotinį pasninką* ir maldą:

  • kad Viešpats užkirstų kelią Jo Bažnyčios persekiojimams.
  • kad Dievas parodytų gailestingumą mūsų tautai ir neleistų politinėms ideologijoms iškreipti Dievo suformuotą šeimos instituciją bei leistų mums auklėti savo vaikus pagal Jo Žodį, t.y. krikščionišką mokymą.
  • kad Dievas neužkietintų valdžioje esančių žmonių širdžių ir suteiktų jiems sąžinės bei išminties priimti tautai ir jos šeimoms teisingus sprendimus.
 
 
Konsistorijos prezidentas
kurat. Nerijus Krikščikas
Generalinis superintendentas
kun. Raimondas Stankevičius

 

 * - visuotinio pasninko konkrečios rekomendacijos bus paskelbtos po dvasininkų sesijos (konsultacijų).

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas