1. Jėzau per Savo

šventą pris‘kėlimą

nudalyk mumus 

kalčių atleidimą

ir amžiną gyvenimą.

2. Ten, kur prieš sostą

Viešpaties danguje

džiaugsmingai gieda

pulkai išrinktųjų:

„Alleliuja, Alleliuja!”

(Giesmynas su maldų priedu Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui. 1910 m. / 136 giesmė) 

Atėjus Velykų laikui, kiekvienas krikščionis apmąsto šios nuostabios šventės prasmę, apmąsto kas yra Velykos ir kas nėra Velykos.

Velykų laikas pirmiausia mirties laikas. Ką man reiškia Kristaus mirtis? Kaip Kristaus mirtį galiu tapatinti su savąja? Šioje vietoje verta cituoti Pauliaus laiško romiečiams eilutes: Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. (Rom 6,8). Kristaus mirtis mus veda į gyvenimą, kitokį, teisingą ir pilną, prasmingą ir džiaugsmingą. Prisimindami Kristaus baisią mirtį, visgi galime džiaugsmingai švęsti Jo prisikėlimą, galime švęsti pergalės dieną prieš mirtį!

Generalinis superintendentas
Kun. Raimondas Stankevičius

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas