Mirtis nugalėta!

1. Jėzau per Savo

šventą pris‘kėlimą

nudalyk mumus 

kalčių atleidimą

ir amžiną gyvenimą.

2. Ten, kur prieš sostą

Viešpaties danguje

džiaugsmingai gieda

pulkai išrinktųjų:

„Alleliuja, Alleliuja!”

(Giesmynas su maldų priedu Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui. 1910 m. / 136 giesmė) 

Atėjus Velykų laikui, kiekvienas krikščionis apmąsto šios nuostabios šventės prasmę, apmąsto kas yra Velykos ir kas nėra Velykos.

Velykų laikas pirmiausia mirties laikas. Ką man reiškia Kristaus mirtis? Kaip Kristaus mirtį galiu tapatinti su savąja? Šioje vietoje verta cituoti Pauliaus laiško romiečiams eilutes: Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. (Rom 6,8). Kristaus mirtis mus veda į gyvenimą, kitokį, teisingą ir pilną, prasmingą ir džiaugsmingą. Prisimindami Kristaus baisią mirtį, visgi galime džiaugsmingai švęsti Jo prisikėlimą, galime švęsti pergalės dieną prieš mirtį!

Generalinis superintendentas
Kun. Raimondas Stankevičius

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376