Mūsų durys visiems atviros

Jėzaus Kristaus Evangelija skirta visiems žmonėms: vyrams ir moterims, jauniems ir seniems, vargšams ir turtuoliams, sveikiems ir sergantiems. Kadangi Bažnyčia pašaukta malonės žinią paskelbti visai žmonijai, krikščionių bažnyčiose yra laukiami visi – ir pasiskiepiję, ir nepasiskiepiję žmonės. Ypač šios krizės metu mūsų durys atviros visiems, nes Bažnyčia yra ligoninė visoms sieloms, kaip sakė Bažnyčios tėvas Jonas Auksaburnis. 

Būdami visuotinės Kristaus Bažnyčios dalis, tvirtiname savo ištikimybę Dievo paliepimui burti tikinčiuosius ir kviesti visus ieškančius bei norinčius gyventi su Jėzumi Kristumi. Esame dėkingi už LR Konstitucijoje garantuojamą teisę laisvai skelbti Kristaus mokslą, atlikti savo apeigas bei laisvai tvarkytis pagal savo kanonus ir statutus (žr. 43 str.). Gerbiame valstybės vadovus (1 Pt 2,17), meldžiamės už pilietinės valdžios tarnautojus (1 Tim 2,1–2) bei raginame juos ištikimai vykdyti Dievo valstybei paskirtą funkciją (Rom 13,4). Esame pasiryžę tęsti visas religines apeigas, sielovadą ir mokymą bendruomenių patalpose bei privačiuose tikinčiųjų namuose laikydamiesi higienos ir saugumo priemonių. Suvokiame savo atsakomybę šiais įtemptais laikais veikti dar ryžtingiau vardan doros, santarvės ir susitaikymo.

 

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai ir Dvasininkų sesijai pritarus -
Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius 

 

P.S.: Maloniai primename, kad šiuo metu Reformatų Bažnyčioje galioja 2021 m. vasario 18 d. Rekomendacija: Nepraleiskime savųjų susirinkimų (Hbr 10,25a)

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376