Jėzaus Kristaus Evangelija skirta visiems žmonėms: vyrams ir moterims, jauniems ir seniems, vargšams ir turtuoliams, sveikiems ir sergantiems. Kadangi Bažnyčia pašaukta malonės žinią paskelbti visai žmonijai, krikščionių bažnyčiose yra laukiami visi – ir pasiskiepiję, ir nepasiskiepiję žmonės. Ypač šios krizės metu mūsų durys atviros visiems, nes Bažnyčia yra ligoninė visoms sieloms, kaip sakė Bažnyčios tėvas Jonas Auksaburnis. 

Būdami visuotinės Kristaus Bažnyčios dalis, tvirtiname savo ištikimybę Dievo paliepimui burti tikinčiuosius ir kviesti visus ieškančius bei norinčius gyventi su Jėzumi Kristumi. Esame dėkingi už LR Konstitucijoje garantuojamą teisę laisvai skelbti Kristaus mokslą, atlikti savo apeigas bei laisvai tvarkytis pagal savo kanonus ir statutus (žr. 43 str.). Gerbiame valstybės vadovus (1 Pt 2,17), meldžiamės už pilietinės valdžios tarnautojus (1 Tim 2,1–2) bei raginame juos ištikimai vykdyti Dievo valstybei paskirtą funkciją (Rom 13,4). Esame pasiryžę tęsti visas religines apeigas, sielovadą ir mokymą bendruomenių patalpose bei privačiuose tikinčiųjų namuose laikydamiesi higienos ir saugumo priemonių. Suvokiame savo atsakomybę šiais įtemptais laikais veikti dar ryžtingiau vardan doros, santarvės ir susitaikymo.

 

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai ir Dvasininkų sesijai pritarus -
Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius 

 

P.S.: Maloniai primename, kad šiuo metu Reformatų Bažnyčioje galioja 2021 m. vasario 18 d. Rekomendacija: Nepraleiskime savųjų susirinkimų (Hbr 10,25a)

 

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas