Vidaus Reikalų Ministerija ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia rengs susitarimą dėl kapelionų

2014-07-11

Šiandien vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas susitiko su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generaliniu superintendentu kunigu Tomu Šernu.

Susitikime aptarta galimybė vidaus reikalų sistemos institucijose paskirti evangelikų reformatų konfesijos kapelionus, kurie teiktų sielovados patarnavimus, vadovautų pamaldoms ir jų apeigoms, vykdytų kitą sielovadinę veiklą.

Evangelikų reformatų kapelionai veiktų visuomeniniais pagrindais tuose regioniniuose vidaus reikalų institucijų padaliniuose, kuriose veikia šios religinės konfesijos bendruomenės.

„Žmogaus teisė į sąžinės laisvę ir teisę laisvai išpažinti religiją yra įtvirtinta Lietuvos Konstitucijoje, todėl turime sudaryti sąlygas mūsų pareigūnams atlikti apeigas pagal jų religinius įsitikinimus“, – teigia vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas.

Pokalbyje ministerijos ir Bažnyčios vadovai sutarė per artimiausias dvi savaites parengti ir pasirašyti atitinkamą susitarimą.

Paimta iš VRM tinklalapio.

0711-ministras-D-A-Barakauskas-ir-T-Sernas-4-3246-s210x140.jpg

0711-ministras-D-A-Barakauskas-ir-T-Sernas-2-3245-s210x140.jpg

 

 0711-ministras-D-A-Barakauskas-ir-T-Sernas-3-3244-s210x140.jpg

 

 

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376