2014-07-11

Šiandien vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas susitiko su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generaliniu superintendentu kunigu Tomu Šernu.

Susitikime aptarta galimybė vidaus reikalų sistemos institucijose paskirti evangelikų reformatų konfesijos kapelionus, kurie teiktų sielovados patarnavimus, vadovautų pamaldoms ir jų apeigoms, vykdytų kitą sielovadinę veiklą.

Evangelikų reformatų kapelionai veiktų visuomeniniais pagrindais tuose regioniniuose vidaus reikalų institucijų padaliniuose, kuriose veikia šios religinės konfesijos bendruomenės.

„Žmogaus teisė į sąžinės laisvę ir teisę laisvai išpažinti religiją yra įtvirtinta Lietuvos Konstitucijoje, todėl turime sudaryti sąlygas mūsų pareigūnams atlikti apeigas pagal jų religinius įsitikinimus“, – teigia vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas.

Pokalbyje ministerijos ir Bažnyčios vadovai sutarė per artimiausias dvi savaites parengti ir pasirašyti atitinkamą susitarimą.

Paimta iš VRM tinklalapio.

0711-ministras-D-A-Barakauskas-ir-T-Sernas-4-3246-s210x140.jpg

0711-ministras-D-A-Barakauskas-ir-T-Sernas-2-3245-s210x140.jpg

 

 0711-ministras-D-A-Barakauskas-ir-T-Sernas-3-3244-s210x140.jpg

 

 

 

 

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas