Viktorija Liauškaitė

Spalio 25 dieną Kėdainiuose vyko seminaras-diskusija, kurioje dalyvavo daugelio Lietuvos evangelikų reformatų parapijų nariai, Tikėjimo Žodžio Bažnyčios bei kitų Bažnyčių krikščionys. Seminaro-diskusijų tikslas – susipažinti su evangelikų ugdymo istorija, dabartine padėtimi bei pasiaiškinti, kiek krikščioniškas švietimas yra svarbus evangelikams praeityje ir šiandien, kokie sunkumai iškyla. Renginio organizatorius - Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas, o šio renginio moderatorius - kunigas Rimas Mikalauskas.

Nors ir vėsoka, tačiau rudeniškos saulės lepinama diena prasidėjo pamaldomis Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Pamaldas laikė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, kun. Rimas Mikalauskas ir kun. Raimondas Stankevičius. Ši šventovė retai kada sutinka tiek tikinčiųjų, pamaldos čia vyksta kartą per mėnesį čia esančiai nors ir negausiai, tačiau aktyviai ev. reformatų parapijai. Tądien atvyko tikintieji ev. reformatai iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Kauno, Papilio ir žinoma - Kėdainių. Taip pat pamaldose dalyvavo gausus Tikėjimo žodžio atstovų būrys. Pamaldų Kėdainiuose metu paaukota 318 LT, šios lėšos bus skirtos naujai atveriančios švietimo įstaigos duris - Krikščioniško vaikų darželio Vilniuje patalpų remontui.

Po pamaldų visi draugiškai pasukome jaukiomis Kėdainių senamiesčio gatvelėmis į kitą kažkada buvusią šventovę - žydų maldos namus Sinagogą, o dabar ten įsikūrusį Kėdainių daugiakultūrį centrą, kuriame ir vyko tolesnė dienos programa - seminaras-diskusija. Pasveikinimo žodį tarė kun. Tomas Šernas. Pranešimą apie evangelikų švietimo institucijas XVI–XVII a. perskaitė Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrinio centro vadovė Audronė Pečiulytė. Pranešimo pagrindinė mintis ta, jog Kėdainiai neatsiejami nuo evangelinio tikėjimo ir švietimo. Evangelikų švietimu Kėdainiuose rūpinosi Kristupas Radvila, iniciavęs ev. reformatų gimnazijos steigimą ir siekęs užtikrinti mokslo pasiekiamumą gabiems jaunuoliams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Pranešime buvo kalbama su kokiais iššūkiais susidurdavo tuometiniai mokytojai ir mokiniai. Įdomu tai, jog nors ir laikai pasikeitė, tačiau mokinių išdaigos išliko tokios pačios kaip ir prieš kelis amžius.

Po pertraukėlės nuo istorijos perėjome prie šių dienų švietimo. Pranešimą apie evangelikų švietimo iššūkius šiais laikais skaitė Vilniaus krikščionių mokyklos direktorius Valdas Statulevičius. Tai nevalstybinė vidurinė mokykla, puoselėjanti ekumeninę laikyseną, tikinčių pedagogų dėka ugdanti moksleivius krikščioniškų vertybių pagrindu. Mokykloje mokosi įvairias krikščioniškas Bažnyčias lankančių šeimų vaikai, o mokytojais dirba įvairių Vilniaus Bažnyčių pedagogai. Mokyklą 1993 m. įsteigė Bažnyčia Tikėjimo Žodis. Dvejus metus mokykla buvo tik pradinė, o nuo 1995 m. įgijo pagrindinės mokyklos statusą, nuo 2010 m. – vidurinės. Vilniaus krikščionių mokykloje mokiniai mokomi pagal valstybines programas ir vadovėlius. Kadangi mokinių skaičius klasėse nedidelis, sudaromos puikios sąlygos stebėti kiekvieną vaiką ir individualiai padėti išsiskleisti jo gabumams. Nuo 2001 m. mokykla yra Tarptautinės krikščioniškų mokyklų asociacijos ACSI narė. Iš viso ši asociacija vienija 24 tūkst. narių. Centras yra Kijeve, Ukrainoje. Krikščioniškos mokyklos veikia Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. "Į mūsų mokyklą ateina vaikai ir nuo pirmųjų klasių, bet ateina ir vyresni. Visko pasitaiko ir ne visi vaikai pasilieka pas mus. Nesami uždari ir priimame visus norinčius. Tėvai neprivalo tapti mūsų bendruomenės nariais. Pagrindinis mūsų skirtumas nuo kitų mokslo įstaigų yra tas, jog mes labai atidžiai renkamės pedagogus, keliame jiems aukštus reikalavimus. Mokytojas turi būti praktikuojantis krikščionis, nuoširdžiai tikintis," - sakė Vilniaus krikščionių mokyklos direktorius Valdas Statulevičius.

Po įdomių pranešimų vyko Diskusija grupėse ir jos rezultatų apibendrinimas. Renginys baigėsi neformaliu bendravimu prie pietų stalo kavinėje. Dar ilgai niekas nenorėjo skirstytis, daug kam kilo įvairios mintys ir klausimai. Daugumos pageidavimu kun. R.Stankevičius surengė ekskursiją į ev. reformatų bažnyčioje esančiu Radvilų šeimos mauzoliejų. Jame šiandien tebesaugomi 6 unikalūs XVII a. nacionalinės reikšmės kunigaikščių Radvilų sargofagai su kilmingųjų palaikais. Bažnyčioje taip pat veikia paroda, pristatanti Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios istoriją, mauzoliejuje palaidotus Radvilas.

Šių eilučių autorė dėkinga seminaro rengėjams už įdomų renginį ir tikisi ateityje sulauksianti jų dar daugiau. Taip pat nuoširdžiai tariu ačiū Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrinio centro vadovei Audronei Pečiulytei už surengtą įdomią ekskursiją į Kėdainių Šviesiąją gimnaziją, kurią 1647 m. įkūrė Jonušas Radvila.

Apie seminarą taip pat galite paskaityti paspaudę nuorodą - http://www.btz.lt/article/articleview/7499/1/645/

  Aušros Pačegonytės nuotraukos

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas