Evangelinių Bažnyčių teologinė komisija Panevėžyje pasiekė esminį sutarimą

2016 m. gegužės 3-ją Panevėžyje antrąjį kartą susirinko bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija. Pirmą kartą (2016.04.01.) susirinkusi komisija nusprendė ruošti teologinius dokumentus, kuriais remiantis būtų galima grįsti abiejų Bažnyčių susitarimus ekumeniniam bendradarbiavimui.

Bendra komisija gegužės 3-ją susirinko aptarti iš anksto numatytų ir svarstymui paruoštų teologinių klausimų. Posėdis truko nuo 13-tos iki 19-tos valandos, jame išsamiai aptarti šie klausimai: bendras sutarimas dėl Šventojo Rašto, dėl tikėjimo mokymo (doktrinos) apie tikrąjį tikinčiųjų išteisinimą, dėl Evangelijos esmės, dėl mokymo apie tikėjimą ir žmogaus nuopelnus, gerus darbus ir atpildą už juos, dėl mokymo apie šventąją Visuotinę Dievo Bažnyčią ir vienintelį Bažnyčios vadovą, dėl mokymo apie Sakramentus, dėl Krikšto ir Eucharistijos (Viešpaties Vakarienės) sakramentų, dėl karitatyvinės, vaikų ir jaunimo tarnysčių.

Bendrai paruoštas dokumento projektas “Evangelinių Bažnyčių sutarimas dėl mokymo pagrindų “. Dokumento preambulė nusako šio Sutarimo priėmimo kontekstą, aplinkybes, tikslus ir intencijas. Taip pat dokumente nurodyta, jog Sutarimas įsigalios tik tuomet, kai jį ratifikuos abiejų Bažnyčių Sinodai.

Komisija neturi tikslo suvienodinti Bažnyčių, tačiau siekia esminiuose teologiniuose klausimuose abipusio gero ir principinio sutarimo. Mūsų evangelinės bendrystės esmę nusako bendros komisijos gegužės 3-ją priimtas vienas iš susitarimo punktų:
“Bažnyčios vienybė slypi ne išorinėse ceremonijose ir apeigose, bet Visuotinio tikėjimo tiesoje ir vienovėje. Visuotinis tikėjimas mums perduotas ne per žmonių papročius, o per Šventąjį Raštą, kurio santrauka yra Apaštalų Tikėjimo išpažinimas.” ANTRASIS ŠVEICARIŠKASIS IŠPAŽINIMAS.1566 m. (ANTROJI HELVETIŠKOJI KONFESIJA)

Po kalbininkų redakcijos dokumento projektas “Evangelinių Bažnyčių sutarimas dėl mokymo pagrindų“ pasieks Sinodų narius abejose Bažnyčiose.

Bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376