Ganytojišką globą pareigūnams suteiks ir evangelikai reformatai

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, kunigas Tomas Šernas pasirašė šalių susitarimą dėl vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių evangelikų reformatų sielovados.

„Šiame bendradarbiavime matome didžiulę vertę ir prasmę. Dažnai kalbame apie visuomenės bėdas, bet turime pripažinti, kad ir mūsų sistemoje pasitaiko problemų, kurias, deja, pastebime per vėlai. Esame dėkingi, kad evangelikų reformatų kunigai prisidės prie pagalbos kluptelėjusiam ir padės sustiprinti pareigūnų dvasią“, – antradienį įvykusio susitikimo metu sakė ministras T.Žilinskas.

 

Ministras taip pat pakvietė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovus dalyvauti bendruose projektuose, padedant smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis aukoms.

Evangelikų reformatų kunigai, vykdydami ganytojišką veiklą statutinėse įstaigose, laikysis tų pačių principų kaip ir katalikų kunigai kapelionai, kurie rūpinasi policijoje, pasienyje ar Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje tarnaujančių pareigūnų sielovada, tai yra – su kiekviena įstaiga bus suderintas sielovados poreikis, bendradarbiavimo apimtis, tikslai ir trukmė.

Pagal susitarimą, generalinis superintendentas skirs evangelikų kapelionato vadovą – vyriausiąjį kapelioną, o šis – kapelionus statutinėse vidaus reikalų sistemos įstaigose.

Bendradarbiavimo susitarimą dėl statutinių įstaigų pareigūnų sielovados Vidaus reikalų ministerija praėjusią savaitę pasirašė su Lietuvos Vyskupų Konferencija.

www.vrm.lt

Nuotraukų autorius Laimonas Ciūnys

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376