Tvartelio stebuklas

Tu dažnai girdi žodžius – Kalėdų stebuklas ir kiekvienas žmogus tai savaip suvokia. Kas yra Kalėdų stebuklas? Tai ir mesijinių pranašysčių išpildymas, ir Šv. Dvasios veikimas, ir Marija, ir Dievo sūnaus gimimas, ir angelų žinia žemo socialinio sluoksnio atstovams – piemenims, ir dar dar daug visko. Bet man atrodo, kad esminis stebuklas slypi Kalėdų įvykio intymume, o per tai – tavo ir Jo artume.

Gimęs tvartelyje Dievo Sūnus nenori tavęs nustebinti didybe. Jis nenori turėti tavęs kaip nužeminto ar smulkmeniško tarnautojo tikėjimui, bet kviečia tave į draugystę. Jis nori tavęs kaip tikro draugo. Juk tarnautojas tarnauja parašyto įstatymo raidei, jis tarnauja tik darbo dienomis ir valandomis. Tarnautojas turi teisė į darbo sąlygas ir poilsį. O tavo artimasis, draugas negali tau pasakyti – kreipkis į mane tik ketvirtadieniais nuo aštuntos iki šešioliktos valandos.  Į artimąjį, į tikrą draugą gali kreiptis bet kada. Ir jis į tave gali kreiptis bet kada. Dievo Sūnaus gimimas mums sako, kad Viešpats nusilenkia iki mūsų lygio ir ateina į draugystę. Jėzus nori tų, kurie vykdytų Jo valią kaip draugai, bet ne kaip tarnai. Tai reiškia, jog tarp tavęs ir Jo visada turi būti draugystės ir meilės santykis. Jėzus mus kviečia į savo meilę. Juk Evangelija sako: Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. /Jono 15,13/.

Kalėdų šventės  – gera proga prašyti Dievo, kad Jis jus, jūsų artimuosius, Bažnyčią laimintų tokia draugyste.

Kun. Tomas Šernas - Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376