Marija Magdalietė Jį pažino ne iš karto. Nes gyvas ir prikeltas Kristus – nebėra pažįstamas vien kūno požiūriu (2Kor 5,16). Jis yra kitoks – nauja tikrovė įsiveržia į šį pasaulį.

Ar galiu Jį pažinti aš? Ar Jis mane mato ir klausia: Ko verki, ko ieškai?

Taip, mato, nes Dievui rūpi, ko mes ieškome. Jis nori mums pagelbėti, nes žmogus visuomet ieško Dievo. Giliausia savo esme žmogus visuomet ieško tik Dievo. Nes tik Dievas gali patenkinti žmogų.

Kaip man Jį pažinti? Jis yra sutinkamas prisikėlęs savo Žodyje ir gyvas Šv. Vakarienėje. Kai skaitau Evangeliją, susitinku tą patį prisikėlusį ir kūno atžvilgiu lyg neatpažįstamą Kristų, kurį Marija Magdalietė sutiko Velykų rytą. Kiekvieną kartą Šv. Vakarienėje tas pats gyvas Kristus klausia manęs: Ko iš tikrųjų ieškai?

Viešpatie, Tavęs ieškau…
Atleisk ir pasigailėk.
 

 

 

 

 

Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja (2 Kor 5, 17). Štai atsirado nauja. Atsirado kita tikrovė. Kristaus mirtis pertvarko tikrovę ir daro ją Prikėlimo tikrove. Ir mes esame tos tikrovės dalis.

Sveikinu su Viešpaties prikėlimo švente, tegul tos tikrovės prasmė pripildo jūsų širdis vilties ir Jėzaus Kristaus šviesos!

Generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas